Energie

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden energie van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)  tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier! 

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De Raad TTE werkt aan de uitvoering van de EU-doelstellingen op het gebied van vervoer, tele­communicatie en energie: het creëren van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond energie tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024. Info over de andere thema’s van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) vind je in de voorzitterschapsgids Transport of de voorzitterschapsgids Digitaal, cyber en telecommunicatie

Op het gebied van energie neemt de Raad samen met het Europees Parlement wetgeving aan over het functioneren van de energiemarkten, om de continuïteit van de energie­voorziening te waarborgen en om energie-efficiëntie, nieuwe en hernieuwbare energie­bronnen en de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

Wie is bevoegd? 

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor het thema energie in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie: 

 • Voorzitter: Federale Regering 

 • Woordvoerder*: Wallonië (Waals Gewest)

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda 

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad? Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Herziening EU interne elektriciteitsregels (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord) 

 • Gaspakket (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord) 

 • Methaanverordening (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord) 

 • Europees windenergiepakket (agenda: mogelijks beleidsdebatten voeren)

De minder zware wetgevende agenda laat mogelijkheden open om eventueel zelf de agenda te bepalen vanuit het Voorzitterschap. Bijvoorbeeld de diversificatie van energiebronnen zal waarschijnlijk tot extra wetgevende initiatieven leiden. 

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten 

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.  

 • Renovatie van woningen & Aanpakken van drempels bij het uitrollen van de noodzakelijke renovatiegolf

 • Sociaal energiebeleid 

 • Rol van de energie-intensieve industrie 

 • Grensoverschrijdende energiestromen en voorzien in noodzakelijke infrastructuur (voor waterstof, CO2)

 • Werken aan een geïntegreerd offshore netwerk

 • Ontwikkelen van markt voor waterstof en andere synthetische energiedragers (werken aan standaardisatie, ontwikkeling van de nodige normen en standaarden)

 • Bevoorrading van medische radio-isotopen

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 92-94).

Belangrijke evenementen & vergaderingen 

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Belgische Week van de Renovatie - 15-18 januari (Brussel)

 • Het Internationaal Waterstof Colloquium - 15-16 februari (Luik)

 • Workshop over medische radio-isotopen - 28 februari (Brussel)

 • Conferentie: De Green Deal van de EU vertalen naar lokale maatregelen - 16 maart (Brussel)

 • Bijeenkomst - Netwerkcocktail: Impuls voor "Clean Power for Transport" - 2 april (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van energie - 15-16 april - zie pagina Raad 

 • High Level Event Offshore - 15-16 mei (Brugge)

VLEVA-evenementen 

 • Prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap over energie, klimaat & milieu (in samenwerking met Minaraad), 25 januari (Brussel)

 • Wonen in Vlaanderen: op weg naar energielabel A, in samenwerking met Minaraad, 25 januari (Brussel)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Evenement

Wonen in Vlaanderen: op weg naar energielabel A

25 januari 2024, 14:00 - 17:00

Ontdek alles over de Europese plannen om alle nieuwe gebouwen tegen 2030 en alle bestaande gebouwen tegen 2050 emissievrij te maken.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Translating the EU Green Deal into local action

15 maart 2024, 8:00 - 16:00

Europese lokale en regionale leiders laten hun stem horen tijdens de conferentie ‘Translating the EU Green Deal into local action’

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaams Energie- en Klimaatagentschap