Regionaal beleid en vervoer

Regionaal beleid en vervoer binnen de Europese Unie omvat maatregelen en initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van evenwichtige economische ontwikkeling en het versterken van de connectiviteit tussen regio's binnen de EU. Dit omvat investeringen in infrastructuur, zoals wegen en spoorwegen, en het stimuleren van duurzaam vervoer om de mobiliteit te verbeteren en economische groei te ondersteunen in zowel stedelijke als landelijke gebieden van de EU-lidstaten.

Cohesiebeleid Maritieme zaken en visserij Plattelandsbeleid Stedelijk beleid Maritiem vervoer en binnenvaart Wegvervoer

Blog

Strategische agenda 2024-2029

Elke vijf jaar bepaalt de Europese Raad de politieke toekomstprioriteiten van de EU: vrij en democratisch, sterk en veilig, welvarend en concurrerend.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Doorbraak op Milieuraad

Op maandag 17 juni 2024 kwamen de Europese minister van Milieu bijeen in Luxemburg. De natuurherstelwet, bodems en afval stonden hoog op de agenda.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Wat domineerde de Raad Landbouw en Visserij?

Op maandag 27 mei zaten de Europese Landbouwministers opnieuw rond de tafel. Welke EU-topics kwamen aan bod en welke EU-wetgeving kreeg groen licht?

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Regionaal beleid en vervoer