Commissie geeft boost aan biotechnologie en bioproductie

21 maart 2024 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie presenteerde op 20 maart 2024 een mededeling over het stimuleren van biotechnologie en bioproductie in de EU. Hierin benadrukt ze de noodzaak van een meer gecoördineerde aanpak van het beleid over biotechnologie en bioproductie, en van het stimuleren van investeringen in infrastructuur en knowhow.

 • De biotechnologiesector in Europa heeft een groot potentieel.

 • De mededeling geeft een overzicht van de huidige uitdagingen en belemmeringen voor de biotechnologiesector en stelt acties voor om deze uitdagingen aan te pakken.

 • Biotechnologie levert een centrale bijdrage aan de modernisering van de industrie in de EU en speelt een belangrijke rol in verschillende industriële sectoren.

De Commissie benadrukt het belang van biotechnologie en bioproductie voor het aanpakken van maatschappelijke en milieugerelateerde uitdagingen, zoals klimaatmitigatie, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en voedselzekerheid. De biotechnologiesector bevordert ook de modernisering van de economie en vergroot de strategische autonomie van de EU. Vandaar beoogt de Commissie om met dit initiatief een gunstig klimaat te scheppen voor de verdere ontwikkeling van de biotechnologiesector in de EU.

De mededeling geeft een overzicht van de biotechnologiesector, van de huidige uitdagingen en belemmeringen voor deze sector en stelt acties voor om deze uitdagingen aan te pakken.

Uitdagingen voor de biotechnologiesector in EU

De biotechnologiesector heeft een groot potentieel in Europa en wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan spelers die elk met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd, waaronder:

 • complexe regelgeving

 • moeilijkheden bij de toegang tot financiering

 • moeilijkheden bij de overdracht van onderzoek en technologie naar de markt

Acht acties voor biotechnologie en bioproductie in EU

De Commissie definieert in haar mededeling voor het stimuleren van de biotechnologiesector acht acties voor 2024-2025.

 1. Vereenvoudigd regelgevingskader en snellere toegang tot de markt. De Commissie zal een een studie uitvoeren naar vereenvoudiging in het regelgevingskader voor biotechnologie. Deze zal mogelijks de basis vormen voor een EU Biotech Act.

 2. Betere ondersteuning voor opschaling en regelgevingsnavigatie. Dit door de oprichting van een EU Biotech Hub om bedrijven te helpen bij het navigeren door het regelgevingskader.

 3. Gebruik van AI en generatieve AI. De Commissie wil een versnelling van AI-gebruik in biotechnologie. Daarnaast wil ze inzetten op bewustwording over toegang tot EuroHPC-supercomputers voor AI-startups.

 4. Meer particuliere investeringen aanmoedigen. De Commissie zal een studie uitvoeren  om obstakels voor investeringen te identificeren en hoe investeringsfondsen te consolideren.

 5. Publieke investeringen om particuliere investeringen te stimuleren, dit door opname van biotechnologie in het EIC-acceleratorprogramma 2025.

 6. Eerlijke vergelijking met fossiele producten. Hiervoor zal de Commissie werk maken van de verdere ontwikkeling van methodologieën voor eerlijke vergelijking tussen bio- en fossiel gebaseerde producten.

 7. Grotere markt voor biotechnologie en bioproductie. De Commissie zal samenwerking met internationale partners op het gebied van biotechnologisch onderzoek intensifiëren, tegen eind 2024.

 8. Herziening van de EU Bioeconomy Strategy tegen eind 2025.

Volgende stappen

 • De Commissie heeft de mededeling voor onderzoek naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd.

 • Beide instellingen kunnen formeel reageren op deze mededeling in de vorm van een initiatiefresolutie van het Parlement of conclusies van de Raad.

Achtergrond

Biotechnologie levert een centrale bijdrage aan de modernisering van de industrie in de EU en speelt een belangrijke rol in verschillende industriële sectoren, waaronder de farmaceutische industrie, textiel, chemicaliën, plastic, brandstoffen, voedsel en diervoederverwerking.

De Commissie presenteerde in 2021 een actieplan voor de bio-economie, waarin zij wees op de groeiende rol van biotechnologie en bioproductie als onderdeel van de EU-industrie. In september 2023 kondigde Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen in haar State of the Union een nieuw EU-initiatief voor biotechnologie en bioproductie aan.

Bron en meer lezen