Milieu, klimaat & energie hot topics in EP

15 april 2024 - door Ina De Vlieger

Tijdens de plenaire vergadering van 10-11 april 2024  keurden de Europese Parlementsleden zeven voorlopige politieke akkoorden voor milieu, klimaat- en energiedossiers goed in eerste lezing.

  • Milieu: herziening richtlijn stedelijk afvalwater en bouwproductenverordening

  • Klimaat: strengere CO2-doelstellingen zware voertuigen, EU-koolstofcertificering en vermindering methaanemissies energiesector

  • Energie: hervorming EU-elektriciteitsmarkt en hervorming EU-gasmarkt

Volgende stappen: de 27 EU-lidstaten moeten de herziene/nieuwe verordeningen en richtlijnen nu nog formeel goedkeuren in een finale stemming. Na goedkeuring verschijnen deze in het EU-Publicatieblad.

Hieronder volgt per dossier een korte samenvatting met het resultaat van de stemming in de plenaire zitting van het Europees Parlement, en linken naar meer informatie en de aangenomen teksten.

Herziening richtlijn stedelijk afvalwater

Het Parlement nam het voorlopig politiek akkoord met de lidstaten over de nieuwe EU-regels voor de opvang, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater aan met 481 stemmen voor, 79 tegen en 26 onthoudingen.

Bron en meer lezen

Bouwproductenverordening

De nieuwe regels zullen de interne markt voor bouwproducten versterken en de groene en digitaliseringsdoelstellingen van de EU ondersteunen. De Europarlementariërs keurden de verordening definitief goed met 505 stemmen voor, 40 stemmen tegen en 78 onthoudingen.

Bron en meer lezen

Nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen zware voertuigen

Het Parlement gaf zijn goedkeuring aan het voorlopig politiek akkoord over nieuwe maatregelen om de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe vrachtwagens, bussen en aanhangwagens te verstrengen. De verordening werd goedgekeurd door de Parlementsleden met 341 stemmen voor, 268 tegen en 14 onthoudingen.

Bron en meer lezen

EU-koolstofcertificering

Het EP nam een nieuw vrijwillig certificeringskader voor koolstofverwijdering aan met 441 stemmen voor, 139 tegen en 41 onthoudingen. De wetgeving heeft betrekking op verschillende soorten koolstofverwijdering, namelijk permanente koolstofopslag via industriële technologieën, koolstofopslag in duurzame producten en koolstoflandbouw.

Bron en meer lezen

Verordening vermindering methaanemissies energiesector

Het Europees Parlement nam het voorlopig politiek akkoord over een nieuwe wet om de methaanuitstoot van de energiesector te verminderen aan met 530 stemmen voor, 63 tegen en 28 onthoudingen.

De nieuwe verordening is de eerste EU-wetgeving gericht op het terugdringen van methaanemissies en heeft betrekking op directe methaanemissies van de olie-, fossiele gas- en steenkoolsector, en van biomethaan zodra het in het gasnetwerk wordt geïnjecteerd.

Bron en meer lezen

Hervorming EU elektriciteitsmarkt

De hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt zal deze markt stabieler, betaalbaarder en duurzamer maken.

Het dossier bestaat uit:

  • een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2019/943 (verordening elektriciteitsmarkt) en Verordening (EU) 2019/942 (verordening ACER), aangenomen door de plenaire vergadering van het EP met 433 stemmen voor, 140 stemmen tegen en 15 onthoudingen;

  • een richtlijn tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/944 (richtlijn elektriciteitsmarkt) en Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie), aangenomen door de plenaire vergadering van het Europees Parlement met 473 stemmen voor, 80 stemmen tegen en 27 onthoudingen.

Bron en meer lezen

Nieuwe regelgeving hernieuwbaar gas, aardgas, waterstofgas

De nieuwe richtlijn en verordening voor de gas- en waterstofmarkten hebben tot doel de Europese energiesector koolstofvrij te maken door de productie en integratie van hernieuwbare gassen en waterstof te bevorderen.

De plenaire vergadering heeft de richtlijn aangenomen met 425 stemmen voor, 64 tegen en 100 onthoudingen. De nieuwe verordening hebben de Europarlementariërs aangenomen met 447 stemmen voor, 90 tegen en 54 onthoudingen.

Bron en meer lezen