Richtlijn energieprestatie gebouwen in EU-Publicatieblad

14 mei 2024 - door Ina De Vlieger

Op 8 mei 2024 verscheen Richtlijn (EU) 2024/1275 over de energieprestatie van gebouwen (EPBD) in het EU-Publicatieblad.

  • Nieuwe (overheid) gebouwen moeten vanaf (2028) 2030 emissievrij zijn.

  • Uitfasering verwarmingsketels op fossiele brandstoffen tegen 2040.

  • Voor bestaande gebouwen is het doel om eerst de slechtst presterende gebouwen te renoveren en de informatieuitwisseling over energieprestaties te verbeteren.

De lidstaten krijgen 2 jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Met de publicatie in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA het EPBD-dossier af.

De herziene EPBD introduceert minimale energieprestatienormen voor lidstaten om het energieverbruik van hun gebouwenbestand te verminderen, waarbij verschillende trajecten worden gevolgd voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. Daarnaast voorziet de richtlijn in verschillende optionele vrijstellingen op basis van het type gebouw of de omstandigheden.

De nieuwe regels zullen zorgen voor de plaatsing van geschikte zonne-energie-installaties in nieuwe gebouwen, openbare gebouwen en bestaande niet-residentiële gebouwen die gerenoveerd worden en waarvoor een vergunning nodig is.

Andere belangrijke aspecten in de nieuwe EPBD-richtlijn, zijn:

  • de verplichting voor lidstaten om verslag uit te brengen over hun beleid en maatregelen om verwarmingsketels op fossiele brandstoffen tegen 2040 uit te faseren

  • een geharmoniseerd model voor energieprestatiecertificaten

  • de invoering van nationale renovatieplannen voor gebouwen op basis van verplichte en optionele indicatoren, tijdschema's voor het bereiken van emissieloze gebouwen en vereisten voor infrastructuur voor duurzame mobiliteit.

Volgende stappen

  • De EPBD-richtlijn treedt in werking op 28 mei 2024.

  • De lidstaten moeten de richtlijn uiterlijk tegen 29 mei 2026 omzetten in nationale wetgeving.

Voor artikel 17, lid 15, van de richtlijn over het verbod voor lidstaten om nieuwe financiële stimulansen te bieden voor de installatie van autonome ketels op fossiele brandstoffen is een vroegere omzettingstermijn vastgesteld op 1 januari 2025.

Met de publicatie in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA het EPBD-dossier af.

Achtergrond

De herziening van de wetgeving maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket (2021), waarbij de bestaande klimaat- en energiewetgeving wordt aangepast aan de nieuwe EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minimaal 55% te verminderen. De voorgestelde doelstellingen zijn verder verhoogd in het kader van het REpowerEU-pakket (november 2022). Dit laatste heeft tot doel Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de agressie van dat land tegen Oekraïne. Een nieuwe Europese klimaatwet (juli 2021) heeft zowel de 2030- als de 2050-doelstellingen vastgelegd in bindende Europese wetgeving.

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 7 december 2023 een voorlopig politiek akkoord over de herziene energieprestatierichtlijn gebouwen (EPBD). Na de definitieve goedkeuring van de tekst door het Europees Parlement (12 maart 2024) en de Raad (12 april 2024), verscheen de herziene EPBD-richtlijn op 8 mei in het EU-Publicatieblad.

Meer lezen over herziene EPBD

EU-Publicatieblad, 8 mei 2024: Richtlijn (EU) 2024/1275 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Persbericht Raad, 12 april 2024: Towards zero-emission buildings by 2050: Council adopts rules to improve energy performance

EP-persbericht, 12 maart 2024: Energiezuinigere gebouwen: EP neemt plannen aan om sector koolstofvrij te maken

VLEVA nieuwsbericht, 8 december 2023: Voorlopig politiek akkoord over herziene energieprestatierichtlijn gebouwen

Daarnaast vind je op de VLEVA-eventpagina 'Wonen in Vlaanderen: op weg naar energielabel A' bijkomende informatie en reflectie onder de vorm van heldere  presentaties (scroll naar beneden op de eventpagina)

Voorzitterschapgids