Klimaattop Bonn boekt bescheiden resultaat

27 juni 2024 - door Ina De Vlieger

De klimaatconferentie in Bonn (juni 2024) moest het pad  effenen voor een aantal belangrijke beslissingen op de VN-klimaatconferentie (COP29, november 2024) in Bakoe (Azerbeidzjan). De afgevaardigden van de partijen bij de Overeenkomst van Parijs hebben weinig vooruitgang gemaakt.

  • Partijen hebben de inhoud van het nieuwe collectieve gekwantificeerde doel voor klimaatfinanciering gestroomlijnd. Duidelijke opties en het inhoudelijke kader van een ontwerpbesluit moeten vóór COP29 worden afgerond.

  • De partijen hebben stappen gezet in de richting van aanpassingsindicatoren die toekomstgericht, doeltreffend en wetenschappelijk verantwoord zijn.

  • Ze hebben vooruitgang geboekt in de richting van een beter functionerende internationale koolstofmarkt, maar er moet nog meer werk worden verzet.

In zijn slottoespraak zei Simon Stiell, uitvoerend secretaris van de VN voor klimaatverandering:

"We hebben in Bonn bescheiden stappen vooruitgezet. Maar er liggen nog te veel punten op tafel .... We hebben nog een zeer steile berg te beklimmen om ambitieuze resultaten te bereiken in Bakoe."

Collectieve financieringsdoelstelling

De partijen hebben van gedachten gewisseld en geprobeerd de inhoud van de nieuwe collectieve gekwantificeerde doelstelling voor klimaatfinanciering (NCQG) te harmoniseren, maar het inhoudelijke kader van een ontwerpbesluit moet nog voor COP29 worden afgerond. 

Na afloop van de Conferentie van Bonn zijn de partijen uitgenodigd om hun geconsolideerde en bijgewerkte standpunten over de NCQG in te dienen om een nieuw informatiedocument op te stellen. Dit moet gebeuren voor een derde specifieke bijeenkomst en een ministeriële dialoog op hoog niveau over de NCQG in oktober.

Aanpassing aan klimaatverandering

In het kader van het collectieve mondiale doel voor de aanpassing aan klimaatverandering dat op COP28 is goedgekeurd, hebben de partijen vooruitgang geboekt met betrekking tot de vraag hoe de thematische indicatoren voor aanpassing inclusief, transparant en wetenschappelijk onderbouwd kunnen zijn, en hebben ze het technische werk gepland dat nog moet worden uitgevoerd.

Wat de nationale aanpassingsplannen (National Adaptation Plans - NAP's) betreft, hebben slechts 58 ontwikkelingslanden er al een ingediend vóór de deadline, die is vastgesteld voor eind 2025. Het UNFCCC-secretariaat heeft erop aangedrongen dat meer landen tegen 2025 een plan hebben en tegen 2030 vooruitgang boeken bij de uitvoering ervan.

Vooruitgang op internationale koolstofmarkten (artikel 6)

Twee belangrijke punten uit de werkzaamheden rond  internationale koolstofmarkten onder artikel 6:

  1. Artikel 6.2: Dit gedeelte gaat over de directe koolstofhandel tussen landen. De delegaties hebben vooruitgang geboekt op het gebied van technische aspecten met betrekking tot de autorisatie van koolstofkredieten, de reikwijdte van activiteiten en het internationale koolstofmarktregister.

  2. Artikel 6.4: Dit heeft betrekking op de oprichting van een gecentraliseerde internationale koolstofmarkt. Hoewel de besprekingen de standpunten hebben verduidelijkt, zijn er in Bonn geen grote doorbraken bereikt. Deze kwesties zullen verder worden behandeld ter voorbereiding van COP29 in Bakoe, Azerbeidzjan.

Volgende stappen

11 - 22 november 2024: eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP29) vindt plaats in Bakoe (Azerbeidzjan).

Meer lezen over de 2024 klimaatconferentie in Bonn

United Nation Climate Change,  13 juni 2024: June Climate Meetings Take Modest Steps Forward; Steep Mountain Still to Climb Ahead of COP29

CarbonBrief, 14 juni 2024: Bonn climate talks: Key outcomes from the June 2024 UN climate conference