Jouw stem in Europa: ontwerpelementen hernieuwbare-energieveilingen

19 februari 2024 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft een publieke raadpleging gelanceerd over haar ontwerpelementen voor hernieuwbare-energieveilingen. Deze richtsnoeren zijn bedoeld om de lidstaten te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van effectieve en efficiënte veilingen voor de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen.

Actie 4 van het Europees actieplan voor windenergie bepaalt dat lidstaten bij hun veilingen rekening houden met volgende zaken:

objectieve, transparante en niet-discriminerende kwalitatieve criteria

maatregelen om een maximale uitvoeringsgraad van de projecten te verwezenlijken, ondersteund door aanbevelingen en richtsnoeren van de Commissie

De raadpleging loopt tot 1 maart 2024 en staat open voor alle belanghebbenden, waaronder overheden, regelgevende instanties, energieleveranciers, netbeheerders, consumentenorganisaties en academici.

Neem deel aan de openbare raadpleging tot en met 1 maart 2024.

Voorzitterschapgids