Raad keurt nieuwe regels voor elektriciteitsmarkt goed

29 mei 2024 - door Ina De Vlieger

Op 21 mei heeft de Raad van de Europese Unie het voorlopig politiek akkoord over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt, bestaande uit een richtlijn en een verordening, bekrachtigd.

  • Langetermijncontracten (PPA's) moeten investeringen in hernieuwbare energie te ondersteunenLangetermijncontracten (PPA's) moeten investeringen in hernieuwbare energie te ondersteunen.

  • Tweerichtings­contracten ter verrekening van verschillen (CfD’s ) wordt  een standaardvorm”van overheidssteun voor investeringen in koolstofarme elektriciteitsopwekking.

  • De hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt geeft meer bescherming voor de consument, en meer stabiliteit en concurrentievermogen voor bedrijven.

De nieuwe regelgeving zal zorgen voor stabielere en voorspelbaardere energieprijzen voor een efficiënte marktwerking en tegen verstoringen van de interne markt.

Hiervoor introduceert de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt langetermijncontracten, bekend als PPA's, om investeringen in hernieuwbare energie te ondersteunen. Daarnaast komen er tweerichtings­contracten voor de verrekening van verschillen (CfD’s - bidirectionele contracts for difference) als een “standaardvorm” van overheidssteun voor investeringen in koolstofarme elektriciteitsopwekking (hernieuwbaar en kernenergie).

De hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt geeft enerzijds meer bescherming voor de consument en anderzijds meer stabiliteit en concurrentievermogen voor bedrijven.

 

Aanverwante REMIT-verordening over integriteit en transparantie groothandelsmarkt voor energie

De REMIT-verordening heeft tot doel de bescherming van de EU tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie te verbeteren. De tekst over deze verordening is onderhandeld als onderdeel van de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. De REMIT-verordening verscheen al op 17 april in het Publicatieblad van de EU.

De aangenomen REMIT-tekst:

  • geeft het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) een grotere rol in zijn recht om onderzoeken uit te voeren,

  • beoogt het proces van het verzamelen en publiceren van informatie op Europees niveau te rationaliseren

  • en stelt een benchmark vast voor de prijs van vloeibaar aardgas (LNG).

 

Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstel voor herziening van de EU-elektriciteitsmarkt op 14 maart 2023 gepubliceerd. Het doel is de elektriciteitskosten voorspelbaarder te maken en investeringen in schone technologieën te stimuleren door een betere markttoegang tot langetermijncontracten, de consumenten instrumenten aan te reiken die hen beschermen tegen volatiele elektriciteitsprijzen, en de invoering van flexibiliteitsoplossingen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem te vergemakkelijken.

Het Parlement en de Raad bereikten voorlopig compromis over dit voorstel op 14 december 2023. Op 11 april 2024 keurden de Europese Parlementsleden het akkoord goed. Over dat akkoord bereikten de EU-ambassadeurs (COREPER) bereikten een overeenstemming over het akkoord op 15 mei.

 

Volgende stappen

  • Met de formele goedkeuring  door de Raad van de EU op 21 mei kunnen de verordening en richtlijn binnenkort in het EU-Publicatieblad verschijnen.

  • De verordening  treedt 20 dagen na bekendmaking in werking, en is dan rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

  • Zodra de richtlijn van kracht wordt, hebben de lidstaten maximaal 6 maanden de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen aan de bepalingen over de elektriciteitsmarkt. 

Bron en meer lezen

Persbericht Raad EU, 21 mei 2024: Hervorming van de elektriciteitsmarkt: Raad keurt nieuwe regels goed

EP-persbericht, 11 april 2024: Parliament adopts reform of the EU electricity market

VLEVA-bericht, 15 december 2023: Voorlopig politiek akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

Aangenomen tekst Verordening verbeteren opzet EU-elektriciteitsmarkt

Aangenomen tekst Richtlijn verbeteren opzet EU-elektriciteitsmarkt

Voorzitterschapgids