Nieuwe regels opzet elektriciteitsmarkt in EU-Publicatieblad

02 juli 2024 - door Ina De Vlieger

De herziene regelgeving voor de Europese elektriciteitsmarkt staat in het EU-Publicatieblad. Deze regelgeving bestaat uit een Richtlijn (EU) 2024/1711 en een Verordening (EU) 2024/1747. De nieuwe regelgeving heeft als doel de Europese elektriciteitsmarkt stabieler, betaalbaarder en duurzamer te maken.

  • Langetermijncontracten (PPA's) moeten investeringen in hernieuwbare energie te ondersteunen.

  • Tweerichtings¬contracten ter verrekening van verschillen (CfD’s ) wordt  een standaardvorm van overheidssteun voor investeringen in koolstofarme elektriciteitsopwekking.

  • De hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt geeft meer bescherming voor de consument, en meer stabiliteit en concurrentievermogen voor bedrijven.

Deze regelgeving bestaat uit een richtlijn en een verordening

  • Richtlijn (EU) 2024/1711 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van de Richtlijnen (EU) 2018/2001 en (EU) 2019/944 inzake het verbeteren van de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie

  • Verordening (EU) 2024/1747 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943 wat betreft het Verbeteren van de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie

Lees meer over de nieuwe regelgeving in dit VLEVA-bericht.

 

REMIT-verordening over integriteit en transparantie groothandelsmarkt energie

Een aanverwante regelgeving  is de REMIT-verordening over integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. De REMIT-verordening (EU) 2024/1106 heeft tot doel de bescherming van de EU tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie te verbeteren.

De tekst over deze verordening is onderhandeld als onderdeel van de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. De REMIT-verordening verscheen al op 17 april in het Publicatieblad van de EU.

Volgende stappen

Verordening (EU) 2024/1747 en Richtlijn (EU) 2024/1711 treden in werking op 16 juli 2024.

Met deze publicatie in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA het dossier ‘Herziening EU interne elektriciteitsregels’ af.

Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstel voor herziening van de EU-elektriciteitsmarkt op 14 maart 2023 gepubliceerd. Het doel is de elektriciteitskosten voorspelbaarder te maken en investeringen in schone technologieën te stimuleren door een betere markttoegang tot langetermijncontracten, de consumenten instrumenten aan te reiken die hen beschermen tegen volatiele elektriciteitsprijzen, en de invoering van flexibiliteitsoplossingen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem te vergemakkelijken.

Voorzitterschapgids