Resultaten laatste Raad energie onder Belgisch voorzitterschap

04 juni 2024 - door Ina De Vlieger

De EU-ministers van energie bespraken op 30 mei de toekomst van REPowerEU,  en de Europese Green Deal voor een concurrerende EU. Daarnaast keurden ze de raadsconclusies voor het bevorderen van duurzame elektriciteitsnetten goed. Ook gaven ze hun goedkeuring aan de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag.

  • Raad stelt horizon van zowel 10 als 20 jaar vast voor de planning van de geïntegreerde elektriciteitsnetinfrastructuur op Europese schaal.

  • Landen stemmen in met de oprichting van en ‘high level’ die praktische oplossingen voor de geleidelijke afschaffing van Russische fossiele brandstoffen vaststelt.

  • De Raad geeft formeel goedkeuring voor de terugtrekking van de EU en Euratom uit het Energiehandvestverdrag.

Op 30 mei vond de laatste Raad energie onder Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU plaats. Wat zijn de voornaamste resultaten van deze Raad?

Raadsconclusies over infrastructuur voor EU-elektriciteitsnetten

In deze raadsconclusies staan een reeks maatregelen voor een veerkrachtig elektriciteitskoppelnet in Europa om de voorzieningszekerheid veilig te stellen en de EU koolstofvrij te maken.

Er zijn vier belangrijke actiedomeinen:

  1. Een gecoördineerd en geïntegreerd Europees elektriciteitskoppelnet: in de conclusies wordt onder meer een horizon van zowel 10 als 20 jaar vastgesteld voor de planning van de elektriciteitsnetinfrastructuur op Europese schaal, die holistisch, op lange termijn, gecoördineerd, verbeterd en geïntegreerd moet zijn.

  2. Veiligheid en veerkracht van het Europese energiesysteem

  3. De kloof qua investeringen in elektriciteitsnetten dichten

  4. Snellere netwerkuitrol en natuurinclusief ontwerp

Meer lezen in de Raadsconclusies duurzame elektriciteitsnetten.

REPowerEU

De Europese energieministers maakten de balans op van de eerste twee jaar van de REPowerEU-strategie, die was ontworpen om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Europa van Russische fossiele brandstoffen na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022.

Om de invoer uit Rusland definitief stop te zetten, bespraken de lidstaten het voorstel van Duitsland en Tsjechië om een ‘high level’ groep op te richten. Deze zou onder toezicht van de Europese Commissie staan en tot doel hebben de belemmeringen en praktische oplossingen voor de geleidelijke afschaffing van Russische fossiele brandstoffen vast te stellen. Dit initiatief werd door een meerderheid van de landen positief ontvangen.

EU Green Deal en terugtrekking uit ‘Energy Charter Treaty’

De ministers wisselden ook van gedachten over de Europese Green Deal en hoe deze kan helpen een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende Europese economie tot stand te brengen.

Raad gaf tevens definitief groen licht voor de terugtrekking van de EU en Euratom uit het Energiehandvest­verdrag (Energy Charter Treaty). De lidstaten mogen echter de modernisering van het verdrag steunen tijdens de volgende Conferentie over het Energiehandvest.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad EU, 30 mei: Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie) - voornaamste resultaten

Persbericht Raad EU, 30 mei: Duurzame elektriciteitsnetten: Raad neemt conclusies aan

Raadsconclusies duurzame elektriciteitsnetten

Persbericht Raad EU, 30 mei: Energiehandvestverdrag: Raad geeft definitief groen licht voor terugtrekking EU

EU-Publicatieblad, 5 juni: Besluit (EU) 2024/1638 van de Raad van 30 mei 2024 betreffende de terugtrekking van de Unie uit het Verdrag inzake het Energiehandvest

Voorzitterschapgids