Over VLEVA

Jouw brug naar Europa

Europa is meer en meer ons binnenland en daarom moet Vlaanderen nauw betrokken zijn bij het Europese beleid. Zowel de Vlaamse overheid als het middenveld spelen hier een belangrijke rol. Want het Europa van morgen wordt immers van onderuit opgebouwd.

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) werd daarom in 2006 opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale besturen, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa.

VLEVA biedt met zijn informatieplatform en netwerk een betere toegang tot het Europese beleid aan Vlaamse maatschappelijke middenveld en lokale besturen. Onze leden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.

Wegwijs in Europa

  • Monitor

Op de VLEVA-website vind je jouw dagelijkse portie Europees nieuws, gebaseerd op Europese beleidsdocumenten die VLEVA filtert en analyseert vanuit een Vlaamse focus. VLEVA biedt overzichtelijke nieuwsartikels, laagdrempelige berichtgeving, open en gesloten infosessies, webinars etc.

  • Interface

VLEVA maakt je wegwijs in Europa. VLEVA neemt geen standpunten in, maar ondersteunt haar leden en de overheden bij lobbyactiviteiten. We zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terechtkomt. VLEVA verbindt belanghebbenden en beleidsmakers met elkaar.

  • Netwerkbouwer

VLEVA volgt en bouwt netwerken binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen. Dat is de basis voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging. Wij leren ook graag jou kennen.

  • EU-subsidieloket & subsidiefacilitator

VLEVA detecteert en signaleert EU-financieringsmogelijkheden. VLEVA biedt een subsidiegids en subsidiewijzer aan waarop alle EU-subsidieprogramma’s en –calls verschijnen. VLEVA levert eerstelijnsdienstverlening, in nauwe afstemming en samenwerking met leden en partners.

Samenwerken

VLEVA werkt nauw samen met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU die zorgt voor de formele vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid bij de EU.

Op basis van de actualiteit en hun planning bepalen onze 39 leden en de Vlaamse overheden de invulling of de focus van de VLEVA-agenda.

Voordelen van ​het​ VLEVA-lidmaatschap

​Veel ​van de VLEVA-dienstverlening is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Voor leden gaan we nog een stapje verder.

Als lid bepaal jij welke thema’s we opvolgen, van monitoring tot het organiseren van infosessies. Je krijgt toegang tot ons netwerk van Europese experts en beleidsmakers en je krijgt informatie over Europese subsidies op jouw maat.

Elke Vlaamse representatieve koepelorganisatie kan lid worden van VLEVA. Met uitzondering van leden van onze VLEVA-leden.

Vragen over het lidmaatschap en de bijdrage?

Neem contact op met Kelly Digneffe (kelly.digneffe@vleva.eu).

Wat is de meerwaarde van VLEVA-lidmaatschap?

In onderstaande video laten we VLEVA-leden en structurele partners aan het woord over wat VLEVA voor hen en hun organisatie betekent.

VLEVA-team