Jouw stem in Europa: roadmap versnellingszones voor hernieuwbare energie

05 februari 2024 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een publieke raadpleging om input te verzamelen die haar moet helpen bij het opstellen van richtsnoeren voor het aanwijzen van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie.

  • Lees de roadmap inzake richtsnoeren voor het aanwijzen van versnellingszones voor hernieuwbare energie  (2 blz.), zie bijlage.

  • Geef jouw standpunt en feedback op deze roadmap (deadline 23 februari).

  • De Europese Commissie zal deze richtsnoeren uiterlijk in april 2024 publiceren.

Volgens de recent herziene richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2023/2413) moeten de EU-lidstaten ten laatste op 21 februari 2026 gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie aanwijzen voor een of meer soorten hernieuwbare energiebronnen.

Het doel van dit initiatief is om de lidstaten richtsnoeren te geven bij het aanwijzen van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie.

In het Europees actieplan voor windenergie staat dat de Commissie deze richtsnoeren uiterlijk in april 2024 zal publiceren.

Neem deel aan de openbare raadpleging tot en met 23 februari 2024.

Attachment(s)