Richtlijn energieprestatie gebouwen aangenomen door EP

15 maart 2024 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft op 12 maart het voorlopig politiek akkoord met de Raad over de herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) aangenomen.  Het doel van de nieuwe regels voor de bouwsector is de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik in de EU tegen 2030 aanzienlijk te verminderen, zodat gebouwen tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

  • Vanaf 2030 moeten alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn.

  • Er komen specifieke doelstellingen voor de vermindering van het primaire energieverbruik in woningen.

  • De goedgekeurde teskt introduceert renovatiequota voor de minst efficiënte niet-residentiële gebouwen.

De aanname van het voorlopig akkoord over de herziene EPBD in de plenairevergadering van het Europees Parlemenr als standpunt in eerste lezing over het dossier gebeurde met 370 stemmen voor, 199 stemmen tegen en 46 onthoudingen.

Voor gebouwen die worden gebruikt door of eigendom zijn van de publieke sector moeten alle nieuwe gebouwen twee jaar eerder nulemissie-vrij zijn; dus tegen 2028 in plaats van 2030.

Lees meer over de nieuwe regels in de herziene EPBD:

Achtergrond

De herziening van de wetgeving maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket (2021), waarbij de bestaande klimaat- en energiewetgeving wordt aangepast aan de nieuwe EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minimaal 55% te verminderen. De voorgestelde doelstellingen zijn verder verhoogd in het kader van het REpowerEU-pakket (november 2022). Dit laatste heeft tot doel Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de agressie van dat land tegen Oekraïne. Een nieuwe Europese klimaatwet (juli 2021) heeft zowel de 2030- als de 2050-doelstellingen vastgelegd in bindende Europese wetgeving.

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 7 december 2023 een voorlopig politiek akkoord over de herziene energieprestatierichtlijn gebouwen (EPBD).

Volgende stappen

  • De Raad moet de tekst nu formeel goedkeuren (ergens de komende weken, datum nog niet gekend).

  • Daarna is de procedure in eerste lezing afgesloten en verschijnt het wetgevingsbesluit het EU-Publicatieblad.

  • De nieuwe maatregelen zullen in werking treden op de twintigste dag na bekendmaking. In het EU-Publicatieblad.

Bron en meer lezen

EP-persbericht 12 maart 2024: Energiezuinigere gebouwen: EP neemt plannen aan om sector koolstofvrij te maken

VLEVA-bericht: Voorlopig politiek akkoord over herziene energieprestatierichtlijn gebouwen

Tekst voorlopig politiek akkoord over herziene EPBD