EU-Events

VLEVA organiseert regelmatig infosessies, debatten of stakeholderconsultaties over Europese thema's. Onze evenementen zijn altijd gratis en meestal toegankelijk voor iedereen. Daarnaast delen we ook graag EU gerelateerde evenementen van andere regio's en organisaties. Op die manier kan je interessante mensen ontmoeten en jouw Europees netwerk verder uitbreiden.

Evenement

Klimaatdoelstelling 2040: EU-ambitieniveau en impact op Vlaanderen

27 februari 2024, 14:00 - 15:15

Volledig online event

Dit webinar is voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over het recente EC-voorstel om de broeikasgasuitstoot tegen 2040 met 90% te verminderen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Multiplier event: Democratic Dialogue at School (DD@S)

1 maart 2024 - 6 maart 2024

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal, slotstraat 28 , 1000 Brussel & Online

Een event voor leerkrachten secundair onderwijs die graag een constructieve dialoog in de klas faciliteren.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

European Ocean Days

4 maart 2024 - 8 maart 2024

Brussel en online

De Europese Commissie organiseert van 4 tot 8 maart 2024 de ‘European Ocean Days’.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

2nd European Mission Forum EMIF

6 maart 2024 - 7 maart 2024

Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel)

Interesse in burgerparticipatie in de missies van Horizon Europe ? Meer weten over het transformatief en missie-georiënteerd O&I-beleid ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

Common Forum inzake verontreinigde grond

11 maart 2024 - 15 maart 2024

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 Brussel

Week van de Bodem: de gezondheidstoestand van de bodem en bodembeheerpraktijken onder de loep

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Open Food Conferentie

11 maart 2024 - 13 maart 2024

Provinciehuis Leuven

Open Food Conferentie: sluit je aan voor een open dialoog over de toekomst van ons voedselsysteem

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Save the date - Waterconferentie 2024

12 maart 2024, 10:00 - 18:00

Iers College, Janseniusstraat 1, 3000 Leuven

Op Europese schaal meedenken over de vele kansen en uitdagingen die water voor jou biedt? Dat kan bij het Belgisch EU-voorzitterschap!

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Translating the EU Green Deal into local action

15 maart 2024, 8:00 - 16:00

Brussel

Europese lokale en regionale leiders laten hun stem horen tijdens de conferentie ‘Translating the EU Green Deal into local action’

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Save the date - Research and Innovation Week

18 maart 2024 - 21 maart 2024

Online en Tour & Taxis

Vier de 40-jarige reis door de kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Evenement

Connecting Europe by Air

3 april 2024, 9:30 - 13:30

Skyhall Brussels Airport

Brussels Airport Company en de Europese Commissie

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Evenement

Circular Economy - from Visions to Actions

15 april 2024 - 17 april 2024

Brussel en online

Ontdek '‘The ECESP Annual Conference 2024: Circular Economy - from Visions to Actions’ in het kader van het Belgisch voorzitterschap!

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat