Jouw stem in Europa: uitrol innovatieve vormen zonne-energie

11 maart 2024 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging om de belemmeringen voor de ontwikkeling van vijf innovatieve vormen van zonne-energie in kaart te brengen: 1) agrarische, 2) drijvende, 3) transportinfrastructuur, 4) gebouwgeïntegreerde en 5) voertuiggeïntegreerde fotovoltaïsche energie.

De vijf innovatieve vormen van zonne-energie geïdentificeerd in de EU-strategie voor zonne-energie:

  1. Agrarische zonne-energie: Zonnepanelen in de landbouw.

  2. Drijvende zonne-energie: Zonnepanelen op drijvende platforms.

  3. Zonne-energie in transportinfrastructuur: Integratie van zonnepanelen in wegen, bruggen, en andere infrastructuur.

  4. Gebouwgeïntegreerde zonne-energie: Zonnepanelen geïntegreerd in gebouwen.

  5. Voertuiggeïntegreerde zonne-energie: Zonnepanelen op voertuigen.

De raadpleging richt zich op verschillende kwesties, waaronder regelgevingsbarrières (zoals vergunnings- en certificeringsprocedures) en niet-regelgevingsbarrières (zoals acceptatie door het publiek).

De verzamelde input zal dienen als basis voor een toekomstige aanbeveling aan de lidstaten.

Volgende stappen

2 april 2024: deadline deelname aan deze publieke raadpleging

2de kwartaal 2024: aanbevelingen van de Commissie aan de lidstaten verwacht

Achtergrond informatie

De EU-strategie voor zonne-energie benadrukt dat innovatieve uitrol van zonne-energie een cruciale rol zal spelen bij het behalen van de EU-doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. De Commissie publiceert ook richtsnoeren om EU-landen te ondersteunen bij het overwinnen van obstakels op dit gebied.

Neem deel aan de openbare raadpleging (deadline 2 april).

Attachment(s)