EU-voorzitterschapsgids

In de Raad van de Europese Unie (kortweg ‘de Raad’) geldt een roterend voorzitterschap. Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU‑lidstaten en wisselt om de 6 maanden.

Belgisch Voorzitterschap

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voor de dertiende keer aan de beurt als voorzitter van de Raad. Bij zo’n voorzitterschap komen verschillende taken kijken. Als voorzitter van de Raad zal België de werking van de Raad coördineren en de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen. Ook Vlaanderen zal een cruciale rol spelen tijdens het Europees Voorzitterschap van België.

Rol van Vlaanderen

In België zijn de deelstaten verantwoordelijk voor de internationale aspecten van hun bevoegdheden (‘in foro interno, in foro externo’ principe). Het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische overheden van 1994 bepaalt de afspraken over standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de EU. Ook tijdens het Voorzitterschap geldt een rotatiesysteem voor de rollen van de verschillende overheden per beleidsdomein (toerbeurtregeling).

Vlaanderen is voorzitter van de Raad Industrie, Visserij, Cultuur, Jeugd en Media en is woordvoerder in de Raad Interne markt, Gezondheid, Vervoer, Onderwijs, Sport en Landbouw. De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Meer weten? VLEVA-Voorzitterschapsgids! 

Welke relevante zaken gebeuren er voor het Vlaamse middenveld in het kader van dit Belgisch Voorzitterschap? Je verneemt het via onze voorzitterschapsgidsen.

Per beleidsdomein vind je info over wie bevoegd is, welke inhoudelijke prioriteiten gesteld worden, wat op de agenda staat, welke evenementen georganiseerd worden en welk nieuws meldenswaardig is.

Daarnaast ontdek je ook de standpunten van onze VLEVA-leden uit het Vlaamse middenveld over de verschillende thema’s en werkzaamheden. 

Voorzitterschapsgidsen per thema