Milieu

Door de jaren heen is milieu een belangrijk actieterrein geworden van de Europese Unie. Milieuproblemen zijn vaak grensoverschrijdend en worden dan ook beter op EU-niveau aangepakt. Zo zijn er Europese normen inzake luchtverontreiniging of kwaliteit van stedelijk afvalwater.  Om versnippering tegen te gaan, worden de laatste jaren ook  ‘kaderrichtlijnen’ aangenomen, die bestaande regels samenvoegen. Zo is er een kaderrichtlijn afval en een kaderrichtlijn mariene strategie.

Bodem Chemische stoffen Circulaire economie Lucht Natuur en biodiversiteit Water

Call

Interreg NWE - call 4

Interreg NWE - call 4

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Euro 7-norm: Europees Parlement klaar om te onderhandelen met Raad

Europees Parlement heeft zijn standpunt vastgesteld over nieuwe regels om de uitstoot van lichte en zware wegvoertuigens te verminderen. De stemming bevestigt het verslag aangenomen door ENVI.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Start onderhandelingen Kritieke Grondstoffenwet

Op basis van de algemene oriëntatie van de Raad en het plenair standpunt van het Europees Parlement zijn de trilogen over de Critical Raw Materials Act begonnen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Milieu