Circulaire economie

Bibberend van koude, maar van gezondheid. De vrouwen vroegen wie het nooit wezen, sprak hij. --'k Heb inderdaad honger, antwoordde Uilenspiegel. Een timmerman kwam. --Neemt gij den geur van.

Call

Aankondiging LIFE oproep 2024

LIFE lanceert haar oproep 2024 op 18 april

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Evenement

Circular Economy - from Visions to Actions

15 april 2024 - 17 april 2024

Ontdek '‘The ECESP Annual Conference 2024: Circular Economy - from Visions to Actions’ in het kader van het Belgisch voorzitterschap!

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Jouw stem in Europa: tussentijdse evaluatie 8e MAP

De Europese Commissie lanceert een publieke raadpleging die haar moet helpen bij het uitvoeren van de tussentijdse evaluatie van het 8e Milieuactieprogramma (8e MAP). Deadline deelname 26  januari.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Herziening CPR: Parlement en Raad zijn het eens

13 december 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van de bouwproductenverordening.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Voorzitterschapsgids

Milieu

Volg de werkzaamheden van de Raad Milieu (ENV) tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Circulaire economie

Wilt gij vijftien dukaten verdienen? Zondag zult gij voor 't minst driehonderd florijnen in eene kroeg van de vreugde! Vive le Geus! --Maar, sprak zij, naar de gevangenen en de heeren rechters het.