Parlement keurt standpunt over nieuwe verpakkingsregels goed

23 november 2023 - door Frédéric Cabistan

Tijdens de plenaire zitting op 22 november keurde het Europees Parlement het rapport van Frédérique Ries (Renew) goed over de herziening van de richtlijn over verpakkingen en verpakkingsafval.

  • Het rapport werd aangenomen met 426+, 125- en 74 onthoudingen.

  • MEP's willen de groeiende afvalberg te lijf gaan en stimuleren tegelijkertijd hergebruik en recyclage van verpakkingen.

  • Zodra de Raad haar standpunt heeft bepaald, kunnen interinstitutionele onderhandelingen over dit dossier beginnen.

Ondanks de vrees voor een nipte meerderheid stemden 426 Parlementsleden toch in met het rapport. Daarmee gaat het Parlement akkoord met de ambities om alle verpakkingen in de Unie te verminderen (5% minder in 2030, 10% in 2035 en 15% in 2040), inclusief de specifieke doelen voor plastic verpakkingen (10% minder in 2030, 15% in 2035 en 20% in 2040).

Weg met plastic verpakkingen

Concrete maatregelen vinden we in het gestemde rapport terug in de wens van het Parlement om de verkoop van hele lichte plastic zakjes te verbieden. Daarnaast worden bepaalde producten voor éénmalig gebruik drastisch ingeperkt. Denk hierbij aan een verbod op kleine zeepflesjes in hotels of krimppapier voor koffers in luchthavens. Kleine papieren suiker, zout- of peperzakjes zijn wél nog toegestaan, net als papieren bordjes en wegwerpverpakkingen rond fruit en groenten.

Een andere concrete maatregel die het rapport vermeldt, is het verbod op zogenaamde "eeuwige chemicaliën". Zo verbiedt het Europees Parlement de aanwezigheid van PFAS en Bisfenol A in voedselverpakkingen.

Herbruik meer en verpak minder

Naast minder afval willen de MEPs de aandacht vestigen op de recyclage van verpakkingen en nog beter op het hergeruik ervan. Verpakkingen overbodig maken kan zelfs bereikt worden door hervullen. Eindverdelers van dranken en take-away voeding in de voedselsector (horeca) moeten klanten de keuze kunnen aanbieden om hun eigen verpakking/beker/doosje te gebruiken.

Daarnaast wil het Parlement dat 90% van alle soorten verpakkingsmaterialen apart worden ingezameld in de hele Unie vanaf 2029. Denk hierbij aan plastic, hout, ijzerhoudende metalen, aluminium, glas, papier en karton. Italië en België zijn twee landen die al erg goed zijn in het apart ophalen, sorteren en recyleren van deze materialen. Toch blijkt er in de rest van de Unie nog veel werk aan de winkel.

Volgende stappen

Nu het Europees Parlement haar standpunt heeft bepaald, is het wachten op dat van de Raad. Dit wordt verwacht in de komende weken en wordt in de verschillende Raadswerkgroepen voorbereid.

Nadat dit ook bekend is, kunnen interinstitutionele onderhandelingen opstarten. Vanaf 2024 zullen deze geleid worden onder het Belgisch voorzitterschap.

Lees hier het persbericht terug.

Het goedgekeurde rapport wordt later bekend gemaakt.