Herziening richtlijn stedelijk afvalwater: Trilogen van start

24 november 2023 - door Paula Verschaeve

Op dinsdag 21 november 2023 vond de eerste interinstitutionele onderhandeling plaats tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de voorgestelde herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater.

  • De Raad, het Europees Parlement en de Commissie stelden tijdens het eerste triloog elk hun standpunt voor.

  • De officiële datum voor het tweede triloog is nog niet bekend.

  • Onderhandelingen op technisch niveau vinden in de komende weken plaats.

Nog geen inhoudelijke discussies

Tijdens dit eerste triloog werden slechts de standpunten van elke instelling toegelicht. Er vonden nog geen wezenlijke inhoudelijke discussies plaats. In de komende weken zullen onderhandelaars op technisch niveau samenkomen om zich voor te bereiden op het tweede triloog. De officiële datum hiervan is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal de tweede interinstitutionele onderhandeling plaatsvinden onder het toekomstige Belgische Voorzitterschap van de Raad.

Het Commissievoorstel werd eind 2022 ingediend met als doel de strijd tegen restvervuiling en energiebesparing in afvalwaterzuiveringsinstallaties te combineren. De Raad keurde op 16 oktober 2023 haar officiële standpunt goed, waarbij het vooropgestelde tijdsplan over de implementatie van de herziening werd uitgesteld. Het standpunt van het Europees Parlement, bepaald op 5 oktober 2023, is veel ambitieuzer. Het Parlement wil onder onder meer de aanwezigheid van medische stoffen in het water monitoren en het principe ‘vervuiler-betaalt’ toepassen.

Achtergrond

In oktober 2022 diende de Europese Commissie haar voorstel in om de richtlijn inzake behandeling van stedelijk afvalwater te actualiseren. De herziening geldt als onderdeel van het Pakket Nulvervuiling. Doelen van de voorgestelde herziening tegen 2040 zijn:

  • nog minder verontreiniging en betere waterkwaliteit 

  • minder energieverbruik en broeikasgasemissies in de afvalwatersector  

  • nieuwe regeling voor producentenverantwoordelijkheid volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ 

  • geïntegreerd waterbeheer om de gevolgen van zware regenval beter te beheersen

  • betere sanitaire voorzieningen, vooral voor de meest kwetsbare personen 

  • pandemieën helpen monitoren en voorkomen door stedelijk afvalwater systematisch te controleren op verschillende virussen 

Met dit voorstel moeten alle gemeenten met minstens 1 250 inwoners aan de verplichtingen voor de behandeling van stedelijk afvalwater voldoen. Voor kleinere agglomeraties en agglomeraties in meer recente EU-lidstaten gelden uitzonderingen.

Volgende stappen

  • De officiële datum voor het tweede triloog is nog niet bekend

Bronnen en meer lezen