Jouw stem in Europa: Bescherming van de zeebodem tegen bodemtrawlvisserij – evaluatie

15 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

Over dit initiatief

In 2010 legde de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 734/2008 over de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen tegen schade door bodemvisserij.

De Europese Commissie stelde voor de verordening te wijzigen, maar dat werd uitgesteld in afwachting van de herziening van de bodemvisserijmaatregelen door de VN. Die herziening vond plaats in november 2016.

Een evaluatie van de verordening door de Europese Commissie is van start gaan. Het hoofddoel van die evaluatie is de prestaties van de verordening te beoordelen en na te gaan of er wijzigingen nodig zijn dan wel of een nieuwe rechtshandeling de verordening moet vervangen. Voorts is de evaluatie ook bedoeld om informatie te verschaffen over geleerde lessen waarmee rekening kan worden gehouden bij toekomstige initiatieven.

Tot en met 5 februari kan feedback gegeven worden over de uitvoering van de verordening, alsook van de standpunten van belanghebbenden over de werking ervan, met het oog op het verrichten van empirisch onderbouwde beoordelingen over de prestaties van de verordening en over de eventuele noodzaak om de verordening te wijzigen of volledig nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Meer informatie ?

Meer informatie en de mogelijkheid om feedback te geven kan hier.