Trilogen over herziening luchtkwaliteit van start

17 november 2023 - door Frédéric Cabistan

Op 16 november 2023 vond de eerste interinstitutionele onderhandeling plaats tussen de Europese Commissie, het Parlement en de Raad over de herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit.

  • Introductie triloog waarop partijen elk hun standpunt voorstelden.

  • Onderhandelingen op technisch niveau vinden plaats in komende weken.

  • Tweede triloog ingepland in december, waarschijnlijk voor het einde van het Spaans voorzitterschap.

Nu op 9 november de Raad haar positie bekendmaakte, zijn de vertegenwoordigers van alle drie instellingen aan de tafel gegaan voor de eerste ronde van onderhandelingen. Het doel hiervan is om tot een onderling informeel akkoord te komen zodat de herziening nog in eerste lezing kan worden goedgekeurd.

Het Parlement had als eerste zijn huiswerk klaar met de goedkeuring van het plenaire rapport in de zitting van september. Haar rapport was overigens ambitieuzer dan het standpunt van de Raad, dat zich erg flexibel opstelde.

Bij de eerste onderhandelingsronde van 16 november vonden geen wezenlijke inhoudelijke discussies plaats maar werden slechts de standpunten van elke partij toegelicht. In de komende weken zullen onderhandelaars op technisch niveau samenkomen om zich voor te bereiden voor een tweede triloog in de maand december. De officiële datum hiervan is nog niet bekend, evenmin als het feit dat deze nog door zal gaan onder het Spaanse voorzitterschap.

Waarschijnlijk zal een akkoord pas gevonden kunnen worden tijdens het Belgische voorzitterschap dat vanaf 1 januari 2024 van start gaat.