Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Broeikasgasemissies Energie-efficiëntie Energie-infrastructuur Hernieuwbare energie Internationale klimaatonderhandelingen Interne energiemarkt

Nieuws

Fit for 55: herziening richtlijn energiebelasting

De richtlijn energiebelasting die van kracht werd in 2003 krijgt een herziening in het kader van het Fit for 55 pakket.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Fit for 55: Carbon Border Adjustment Mechanism

Het langverwachte voorstel van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is gepresenteerd door de Commissie als onderdeel van het Fit for 55-pakket.

Celeste Wezenbeek

Liaisonofficer

Nieuws

Fit for 55: richtlijn energie-efficiëntie

De richtlijn energie-efficiëntie zal bindende en ambitieuzere jaarlijkse doelstelling vaststellen voor het terugdringen van energieverbruik op het EU-niveau.

Celeste Wezenbeek

Liaisonofficer

Nieuws

Klimaatakkoord van Parijs, EU-missie geslaagd

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw universeel, bindend mondiaal klimaatakkoord.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Call

Interreg NWE - call 4

Interreg NWE - call 4

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

COP28 klimaat: ENVI-commissie heeft resolutie aangenomen

MEPs roepen op om alle subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen tegen 2025. Ze willen ook de oprichting van een Europees publiek financieringsmechanisme voor klimaatmaatregelen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

COP28 klimaat: Milieuraad heeft EU-standpunt klaar

Milieuraad is voor uitfasering fossiele brandstoffen, ondersteuning hernieuwbare energie en verdubbeling inspanning financieringsbronnen klimaatmaatregelen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

ENVI-standpunt: EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

Voor de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) moet het EU-certificeringskader een koolstofverwijdering van hoge kwaliteit garanderen en greenwashing tegengaan.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Energie en klimaat