Europees Parlement stemt over reductie CO2-emissies vrachtwagens

22 november 2023 - door Kelly Digneffe

Rapporteur Bas Eickhout zag zijn rapport voor nieuwe CO2 emissiestandaarden voor vrachtwagens goedgekeurd in plenaire op 21 november. Middelzware en zware vrachtwagens moeten volgens het Parlement: 

  • vanaf 2040 hun uitstoot met 90% verminderen

  • hun uitstoot met 65% verminderen tussen 2035- 2039 (het ENVI-rapport vroeg aanvankelijk om 70%) 

Een controversieel amendement, nl. dat synthetische brandstoffen erkend moeten worden als CO2-neutraal, werd ook goedgekeurd.

Het voorstel van de Commissie om de registratie van emissievrije bussen in steden goed te keuren vanaf 2030 werd goedgekeurd, net als de tijdelijke uitzondering (tot 2035) voor bussen aangedreven door biomethaan (weliswaar onder strikte voorwaarden).

Volgende stappen: onderhandelingen met de Raad.

  • De onderhandelingen met de Raad zullen vooral gaan over stadsbussen.

  • De Europese Raad verminderde de doelstelling naar 85% emissievrije voertuigen en stelde het doel om pas 100% emissievrij tegen 2035. Zelfs met een mogelijk uitstel.

  • Over de definitie "emissievrij" en het bereik van de toepassing zullen ook nog discussies volgen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 14 februari een wetgevend voorstel ingediend voor nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor vrachtwagens en bussen in de stad, op het platteland en over lange afstanden.

  • Alle nieuwe stadsbussen tegen 2030 emissievrij.

  • De Europese Commissie geeft niet aan wanneer alle nieuwe vrachtwagens en bussen emissievrij moeten zijn.

  • Geleidelijke invoering van strengere CO2-emissienormen voor alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen om te komen tot 90% emissiereductie in 2040 t.o.v. 2019.

Geleidelijke invoering strengere CO2-emissienormen zware voertuigen
In haar voorstel koos de Commissie voor een geleidelijke verstrenging van de CO2-normen voor nieuwe zware vrachtwagens en bussen:
•    45% emissiereductie vanaf 2030
•    65% emissiereductie vanaf 2035
•    90% emissiereductie vanaf 2040 t.o.v. 2019.

De Europese Commissie gaf niet aan wanneer alle nieuwe vrachtwagens en bussen emissievrij moeten zijn. Uitzondering hierop zijn nieuwe stadsbussen, die tegen 2030 emissievrij moeten zijn.

Meer info lees je hier.