COP28 klimaat: strategische aanbevelingen van het Europees Parlement

29 november 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft een resolutie aangenomen met ambitieuze strategische aanbevelingen in de aanloop naar de VN-conferentie over klimaatverandering (COP28).

  • Het EP roept op tot de afschaffing van alle subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025.

  • De MEPs roepen op om de productie van hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie te verdubbelen tegen 2030.

  • De MEPs benadrukken dat alle landen hun klimaatverbintenissen moeten opvoeren, vooral door de internationale klimaatfinanciering te verhogen.

De goedkeuring in de plenaire vergadering van het EP op 21 november gebeurde met een grote meerderheid: 462 stemmen voor, 134 tegen en 30 onthoudingen.

De aanbevelingen van het Europees Parlement houden  ambitieuze doelstellingen in, die in lijn liggen met ENVI-standpunten.

Vijf belangrijke punten uit de EP-resolutie

  1. Het EP roept op tot de afschaffing van alle subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025, en dit zowel op nationaal als internationaal niveau.

  2. Het uitfaseren van fosssiele brandstoffen moet gepaard gaan met een verhoogde ambitie om de productie van hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie te verdubbelen tegen 2030.

  3. Het EP steunt het stopzetten van alle nieuwe financiering voor de winning van fossiele brandstoffen, waardoor de EU op weg wordt gezet naar een duurzamere en milieuvriendelijkere toekomst.

  4. In de resolutie benadrukt het EP dat alle landen hun klimaatverbintenissen moeten opvoeren, vooral door de internationale klimaatfinanciering te verhogen.

  5. Daarnaast benadrukt het EP benadrukt het belang van de bescherming van biodiversiteit en de vermindering van methaanemissies en klimaateffecten in de zee- en luchtvaart, landbouw en defensiesector.

Het Europees Parlement heeft geen formele onderhandelingsbevoegdheden binnen het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, toch speelt het een invloedrijke rol door een speciale delegatie te sturen naar COP28.

Volgende stappen

  • 30 november - 12 december 2023: COP28 in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)

  • 8-12 december 2023: EP-delegatie aanwezig op COP28

Bron en meer lezen

EP-persbericht 21 november 2023: COP28: MEPs want to end all subsidies for fossil fuel globally by 2025

Aangenomen tekst ‘UN Climate Change Conference 2023 in Dubai, United Arab Emirates (COP28) (EP 21 november 2023)

IPCC-samenvattend rapport, 19 maart 2023: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023