EC-mededeling duurzame koolstofcycli

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie heeft een mededeling over duurzame koolstofcycli goedgekeurd, waarin ze uiteenzet hoe de verwijdering van koolstof uit de atmosfeer kan worden verbeterd.

  • Certificeringssysteem om koolstofverwijdering te belonen

  • Koolstoflandbouw: nieuw bedrijfsmodel voor landbeheerders

  • Nieuwe industriële waardeketen voor koolstof ondersteunen

Koolstoflandbouw

Volgens de Commissie moeten initiatieven op het gebied van koolstoflandbouw tegen 2030 bijdragen tot de opslag van 42 Mton CO2 in de natuurlijke koolstofputten van Europa. En tegen 2050 zal elke ton CO2 die in de atmosfeer wordt uitgestoten, moeten worden geneutraliseerd door een ton CO2 die uit de atmosfeer wordt gehaald.

Om naar deze doelstellingen toe te werken stelt de Commissie verschillende niet-bindende en wetgevende pistes voor, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan financiering voor landbouwers die zich bezighouden met opslag via het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ook zal de Commissie de toegang tot adviesdiensten bevorderen.

Daarnaast wil de Commissie onderzoek en innovatie op het gebied van koolstofopslag financieren in het kader van het programma Horizon Europa (1 miljard euro zou voor dergelijke acties kunnen worden uitgetrokken).

Zij stelt ook voor een groep van deskundigen op te richten om beste praktijken uit te wisselen.

Nieuwe industriële waardeketen voor koolstof ondersteunen

De EU moet nadenken over het gebruik van koolstof als grondstof voor industriële processen. Deze koolstof zal in toenemende mate worden geleverd door de bio-economie en technologische oplossingen die CO2 afvangen, gebruiken en opslaan. Belangrijk hierbij zijn het creëren van een markt voor afvang, gebruik en opslag van CO2, en het bouwen van een CO2-netwerk.

Voor industriële CO2-afvang en -opslag stelt de Commissie voor dat tegen 2028 elke ton CO2 die door de industrie wordt afgevangen, getransporteerd, gebruikt en opgeslagen, wordt aangegeven en verantwoord op basis van zijn fossiele, biogene of atmosferische oorsprong. Tegen 2030 moet ten minste 20% van de in chemicaliën en kunststoffen gebruikte koolstof afkomstig zijn van duurzame niet-fossiele bronnen en tegen 2030 moet jaarlijks 5 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer worden gehaald en permanent worden opgeslagen.

Certificeringskader

Ook stelt de Commissie een certificeringskader voor met gestandaardiseerde monitorings-, rapportage- en verificatiemethoden om het risico van fraude en fouten tot een minimum te beperken".

Elke grondbeheerder moet tegen 2028 toegang hebben tot geverifieerde emissie- en verwijderingsgegevens.

Eind 2022 komen er nieuwe EU-regels voor de boekhouding en certificering van koolstofverwijderingen.

Volgens de Commissie zal dit certificeringskader de ontwikkeling ondersteunen van vrijwillige koolstofmarkten, waar particuliere actoren momenteel zeer heterogene benchmarks toepassen

Verder beoogt de mededeling beoogt de ontwikkeling van blauwe koolstol-initiatieven, met projecten in het kader van het project "Herstel van onze oceanen en wateren".

Bron en meer lezen

Persbericht van de Europese Commissie, 15 december 2021: European Green Deal: Commission proposals to remove, recycle and sustainably store carbon