EU-certificeringskader koolstofverwijdering: onderhandelingsmandaat Parlement

27 november 2023 - door Ina De Vlieger

Het voltallig Europees Parlement heeft zijn standpunt bepaald over een nieuw Europees kader voor de vrijwillige certificering van koolstofverwijdering met als doel de EU te helpen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

  • De stemming bevestigt de standpunten in het aangenomen ENVI-verslag.

  • Het certificeringsmechanisme moet het vertrouwen van belanghebbenden en de industrie versterken en 'greenwashing' bestrijden.

De goedkeuring in de plenaire vergadering van het EP  gebeurde met een grote meerderheid: 448 stemmen voor, 65 tegen en 114 onthoudingen.

De voorgestelde tekst is gericht op het instellen van een mechanisme om het meten, monitoren en verifiëren van koolstofverwijderingen door de Europese Unie te verbeteren, om zo het toegenomen gebruik ervan aan te moedigen, het vertrouwen van belanghebbenden en de industrie te versterken en 'greenwashing' te bestrijden.

Europarlementariërs (MEPS) benadrukken dat dit systeem in overeenstemming moet zijn met internationale normen en bevelen aan een Europees register op te zetten om transparantie te garanderen, het publiek te informeren en de risico's voor fraude en dubbeltellingen van koolstofabsorptie te voorkomen.

De MEPs zijn van mening dat het essentieel is om duidelijk onderscheid te maken tussen de definities, kwaliteitscriteria en regelgeving voor koolstofabsorptie, koolstofopslag in landbouwgrond en koolstofopslag in producten, vanwege hun verschillende impacts en gevarieerde milieueffecten.

Volgens de rapporteur Lidia Pereira zal certificering "helpen bij het aantrekken van privé-investeringen in projecten voor koolstofvermindering, wat ons zal helpen bij onze klimaattransitie en het leiderschap van Europa op klimaatgebied zal versterken".

Volgende stappen

De Raad heeft zijn standpunt over certificering voor koolstofverwijdering al op 18 november goedgekeurd, bijgevolg kunnen de triloogonderhandelingen starten.

Context

Het voorstel van de Commissie voor een kader voor de certificering van koolstofverwijderingen (november 2022) richt zich op koolstofverwijdering van hoge kwaliteit, met certificering op basis van vier belangrijke criteria: kwantificering, additionaliteit, langetermijnopslag en duurzaamheid. Deze certificering, bekend onder de naam QU.ALITY, is bedoeld om de effectiviteit van koolstofabsorptiepraktijken in heel Europa te standaardiseren en te garanderen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 21 november 2023: Carbon removals: Parliament wants EU certification scheme to boost uptake

Aangenomen tekst certificering koolstofverwijdering (EP, 21 november 2023)