Standpunt Raad voor certificeringskader koolstofverwijdering gekend

19 november 2023 - door Ina De Vlieger

Op 17 november heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten bij de EU (Coreper) het onderhandelingsmandaat van de Raad van de EU voor de instelling van een Europees vrijwillig certificeringskader goedgekeurd.

  • Raad EU breidt de certificering uit tot bepaalde soorten landbouwactiviteiten die de bodememissies verminderen

  • Raad behoudt de belangrijkste elementen van het twee-fazen certificeringsproces en het vrijwillige karakter van de certificering

  • De Raad vraagt de Commissie een gedeeld elektronisch register op te zetten om documenten met betrekking tot het certificeringsproces op te slaan en toegankelijk te maken.

Het voorstel van de Commissie van november 2022  stelt regels vast voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV) voor koolstofverwijdering. Hieronder enkele belanrijke punten uit dit voorstel en het standpunt van de Raad van de EU.

Toepassingsgebied regelgeving

De verordening heeft betrekking op verschillende methoden om koolstof te verwijderen, waaronder industriële technologieën zoals bio-energie met koolstofafvang en -opslag en directe opvang in de lucht. Het omvat ook koolstoflandbouw zoals bosherstel en bodem- en wetlandbeheer, evenals koolstofopslag in duurzame producten zoals constructie op basis van hout.

Het mandaat van de Raad breidt de certificering uit tot bepaalde soorten landbouwactiviteiten die de bodememissies verminderen, op voorwaarde dat ze bijdragen tot de verbetering van de koolstofbalans van de bodem.

Bepaalde activiteiten, zoals het vermijden van ontbossing of het verminderen van de uitstoot van vee, blijven buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Criteria en procedure voor certificering

Activiteiten die in aanmerking komen voor certificering moeten aan vier criteria voldoen: Kwantificering, Additionaliteit, Langetermijnopslag en Duurzaamheid (QU.ALITY - QUantification, Additionality, Long-term storage, and sustainabilITY). De Commissie, bijgestaan door een groep deskundigen, zou voor elk type activiteit specifieke certificeringsmethodologieën opstellen. De lidstaten hebben wijzigingen aangebracht om het toepassingsgebied van deze methodologieën te verfijnen en beter rekening te houden met de specifieke kenmerken van de betrokken activiteiten.

De Raad behoudt de belangrijkste elementen van het twee-fazen certificeringsproces en het vrijwillige karakter van de certificering. Exploitanten die gecertificeerd willen worden, moeten gedetailleerde informatie over hun activiteit en de naleving van de QU.ALITY-criteria verstrekken aan een certificeringsinstantie. Deze certificatie-instelling voert een onafhankelijke audit uit voordat een certificaat wordt afgegeven, dat elke 5 jaar vernieuwd moet worden.

De Raad heeft de Commissie ook gevraagd een gedeeld elektronisch register op te zetten om documenten met betrekking tot het certificeringsproces, waaronder certificaten en samenvattingen van audits, op te slaan en toegankelijk te maken.

Volgende stappen

  • 21 november: stemming op plenaire vergadering van het Europees Parlement over ENVI-verslag.

  • Als het Europees Parlement zijn fiat heeft gegeven kunnen de  informele onderhandelingen (trilogen) starten om in eerste lezing overeenstemming over het dossier te bereiken.

Context

Het voorstel van de Commissie voor een kader voor de certificering van koolstofverwijderingen (november 2022) richt zich op koolstofverwijdering van hoge kwaliteit, met certificering op basis van vier belangrijke criteria: kwantificering, additionaliteit, langetermijnopslag en duurzaamheid. Deze certificering, bekend onder de naam QU.ALITY, is bedoeld om de effectiviteit van koolstofabsorptiepraktijken in heel Europa te standaardiseren en te garanderen.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad, 17 november 2023: Climate neutrality: Council ready to start talks with Parliament on EU carbon removals certification framework