Tweede deel Fit for 55-pakket

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

Gepubliceerd op 28 december 2021

De Europese Commissie heeft op 15 december 2021 het tweede deel van haar Fit for 55-pakket gepubliceerd, waarin ze vier initiatieven voorstelt:

  • Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen

  • Wetgevingspakket koolstofarme en hernieuwbare gassen

  • Verordening uitstoot van methaan door de energiesector

  • Mededeling ter bevordering van koolstofopslag 

Deze initiatieven maken deel uit van het wetgevingspakket van de Europese Commissie dat de EU op weg moet helpen naar een nettovermindering van haar broeikasgasemissies met ten minste 55% tegen 2030 ten opzichte van de niveaus van 1990. Vandaar kreeg het de naam "Fit for 55-pakket".

Hierna volgt een kort overzicht van de vier nieuwe initiatieven. Je kan steeds doorklikken voor meer informatie.

Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Met de EPBD-herziening wil de Commissie de renovatie van gebouwen vergemakkelijken en versnellen, waardoor het gebouwenpark in Europa zal worden gemoderniseerd en tegen 2050 (nagenoeg) geen CO2-emissies meer zal uitstoten. Maar tegen 2030 moeten alle nieuwe gebouwen al emissievrij zijn en tegen 2040 mogen geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden voor verwarming & koeling.

Ontdek er alles over in dit VLEVA-artikel.

Wetgevingspakket koolstofarme en hernieuwbare gassen

De Commissie heeft haar nieuwe gaspakket gepubliceerd met als doel het aandeel van hernieuwbare en koolstofarme gassen geleidelijk te verhogen. Dit pakket omvat voorstellen voor de herziening van de Richtlijn rond gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor fossiel gas en de Verordening over de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten.

Dit VLEVA-bericht focust op waterstof gerelateerde aspecten van deze herzieningen.

Verordening uitstoot van methaan door de energiesector

In haar voorstel voor een EU-verordening om de uitstoot van methaan door de energiesector te verminderen heeft de Commissie geen bindende reductiedoelstellingen opgenomen. Wel zet ze in op verplichte detectie en reparatie van lekken en verbod op ontluchten en routinematig affakkelen. Daarnaast stelt de Commissie een verplichte monitoring, rapportage en verificatie van alle energie gerelateerde methaanemissies voor.

Lees er meer over in dit VLEVA-artikel.

Mededeling ter bevordering van koolstofopslag

In de mededeling over duurzame koolstofcycli licht de Commissie toe hoe de verwijdering van koolstof uit de atmosfeer kan worden verbeterd. Zij wijst hierbij op het belang van een certificeringssysteem om koolstofverwijdering te belonen, koolstoflandbouw en nieuwe industriële waardeketen voor koolstof.

Lees er meer over in dit VLEVA-artikel.