Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Broeikasgasemissies Energie-efficiëntie Energie-infrastructuur Hernieuwbare energie Internationale klimaatonderhandelingen Interne energiemarkt

Nieuws

Raad keurt herziening energie-efficiëntierichtlijn goed

De nieuwe regels moeten het eindenergieverbruik van de EU tegen 2030 met 11,7% verminderen. De nieuwe regels verschijnen binnenkort in het EU-Publicatieblad.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Klimaatconferentie Bonn als tussenstap naar COP28

De Bonn-conferentie is de  laatste technische fase vóór de politieke fase voor de VN-klimaattop COP28. Er is erkenning van het zesde IPCC-evaluatierapport.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Hervorming EU-elektriciteitsmarkt: ontwerpverslag ITRE

Plafond invoeren voor marktinkomsten in crisissituaties elektriciteitsprijzen, doelgerichte verdeling extra inkomsten uit CfD's en capaciteitsmechanismen zien als structureel marktelement.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Jouw stem in Europa: roadmap strategische visie CCUS-sector

Commissie lanceert een raadpleging over roadmap voor het beheer van industriële koolstof, met de nadruk op de toepassing van koolstofafvang, -gebruik en -opslag. Deelnemen kan tot 31 augustus.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

European Urban Initiative: oproep 2 open!

Steden, dit is jullie kans om moedig te zijn, risico's te nemen en jullie voor te bereiden op nieuwe innovatieve oplossingen!

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Energie en klimaat