COP28 klimaat: ENVI-commissie heeft resolutie aangenomen

12 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement (EP) heeft op 7 november een resolutie over de 28e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP28) aangenomen. De Europarlementariërs willen dat alle landen hun klimaatverbintenissen aanscherpen

  • De Europarlementariërs (MEPs) roepen op om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen tegen 2025.

  • In lijn met het standpunt van de lidstaten bevelen de MEPs aan om de productie van hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie te verdubbelen tegen 2030.

  • De MEPs benadrukken de noodzaak voor ontwikkelde landen om hun belofte na te komen om de strijd tegen klimaatverandering te financieren.

Op de COP28 zal voor het eerst de balans worden opgemaakt van de vooruitgang die is geboekt met de uitvoering van het Akkoord van Parijs. De Europarlementariërs benadrukken dat deze eerste  Stocktake een belangrijk moment is om de gezamenlijke ambitie voor klimaatactie en -ondersteuning te stimuleren.

Subsidies fossiele brandstoffen stopzetten

De resolutie benadrukt de dringende noodzaak om een einde te maken aan alle subsidies voor fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn de belangrijkste bron van broeikasgasemissies. De MEPs roepen de EU en haar lidstaten op om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen tegen 2025.

Ze roepen ook regeringen wereldwijd op om dit voorbeeld te volgen en wijzen erop dat subsidies voor fossiele brandstoffen in 2022 een recordhoogte bereikten van meer dan 900 miljard euro.

Hernieuwbare energie verdrievoudigen

In lijn met het standpunt van de lidstaten bevelen de MEPs aan om de productie van hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie te verdubbelen tegen 2030. Ze pleiten ook voor een concrete vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen door alle nieuwe investeringen in de winning ervan stop te zetten.

Financiering klimaatuitdagingen

De resolutie benadrukt de noodzaak voor ontwikkelde landen om hun belofte na te komen om de strijd tegen klimaatverandering te financieren voor een bedrag van 100 miljard dollar per jaar vanaf 2023, en om een nieuw financieel doel te stellen voor de periode na 2025. Europarlementariërs willen ook dat er een specifiek Europees publiek financieringsmechanisme wordt opgezet om ervoor te zorgen dat de financiële verplichtingen van de EU op het gebied van klimaatverandering worden nagekomen.

Voor de Europarlementariërs moet COP28 een fonds operationeel maken voor verlies en schade als gevolg van klimaatverandering en ervoor zorgen dat de belangrijkste vervuilers, waaronder de lidstaten, een eerlijke bijdrage leveren aan dit fonds. Dit delicate onderwerp, geïnitieerd door COP27, is op weg naar een akkoord, na de voorbereidende vergaderingen die begin november plaatsvonden in Abu Dhabi.

Biodiversiteit herstellen en bijdragen valle sectoren verhogen

Naast deze maatregelen benadrukt de resolutie de noodzaak om de biodiversiteit te herstellen, waarmee de MEPs bevestigen dat het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs ook herstel van de natuur inhoudt. Europarlementariërs benadrukken het belang van het beschermen, behouden en herstellen van ecosystemen zoals bodems, bossen, zoetwaterbekkens en oceanen.

Verder pleiten de MEPs voor het nemen van wereldwijde maatregelen in verschillende sectoren, met name in de strijd tegen plasticvervuiling, de milieu-impact van de textielindustrie, methaanemissies en die van de internationale scheepvaart, luchtvaart, landbouw en defensie.

Volgende stappen

  • 20 - 23 november 2023: stemming ENVI-resolutie tijdens de plenaire vergadering EP

  • 30 november - 12 december 2023: COP28 in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)

  • 8-12 december 2023: EP-delegatie aanwezig op COP28

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 7 november: COP28: MEPs want all countries to strengthen their climate commitments

IPCC-samenvattend rapport, 19 maart 2023: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023