Fit for 55: CO2-emissienormen auto's en bestelwagens

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft haar fit-for-55-pakket voorgesteld. Dat omvat een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket bevat ook een voorstel voor de wijziging van de verordening voor CO2-emissienormen auto's en bestelwagens.

  • Tegen 2035 alle nieuwe auto's en bestelwagens emissievrij

  • Aangescherpte 2030 CO2-doelstellingen

  • Tegen 2050 benzine- en dieselauto’s uit het straatbeeld

Aangescherpte CO2-normen auto’s en bestelwagens

Als aanvulling op de emissiehandel voor broeikasuitstoot is een combinatie van maatregelen nodig om de stijgende emissies in het wegvervoer aan te pakken. Strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens zullen de overgang naar emissievrije mobiliteit versnellen.

  • De gemiddelde emissies van nieuwe auto’s moet vanaf 2030 met 55% en vanaf 2035 met 100% dalen ten opzichte van het niveau van 2021. Als gevolg daarvan zullen alle nieuwe auto's die vanaf 2035 worden geregistreerd, emissievrij zijn. (2030 streefcijfer is momenteel -37,5%, vastgesteld in Verordening 2019/31)

  • De gemiddelde emissies van nieuwe bestelwagens moet vanaf 2030 met 50% en vanaf 2035 met 100% dalen ten opzichte van het niveau van 2021. (2030 streefdoel is momenteel -31%)

Alle autofabrikanten in de EU worden hierdoor getroffen, zelfs zij die minder dan 10 000 nieuwe auto's of 22 000 nieuwe bestelwagens per jaar produceren.

2050: bye, bye benzine- en dieselauto’s

Met de vaststelling van deze doelstellingen wil de Europese Commissie geen verbod op voertuigen met verbrandingsmotor opleggen. Zij benadrukt met name dat benzinevoertuigen die vóór 2035 op de weg zijn gebracht, zullen kunnen blijven rijden waar dat nog is toegestaan, afhankelijk van hun emissieniveau. Maar naar verwachting zullen ze rond 2050 buiten gebruik worden gesteld.

Zijn consumenten bereid meer te betalen voor elektrische voertuigen?

Volgens de Europese Commissie is het consumentenbewustzijn reëel: de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen is in 2020 verdrievoudigd tot 1 miljoen eenheden, ondanks een trage markt als gevolg van de Covid-19 pandemie. En Timmermans verwees ook naar een studie van Bloomberg waaruit blijkt dat de kosten van elektrische voertuigen vanaf "2027" lager zullen zijn dan die van conventionele voertuigen.

Europa voorzien van essentiële infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Om ervoor te zorgen dat bestuurders hun voertuigen kunnen opladen of tanken aan een betrouwbaar netwerk in heel Europa, moeten de lidstaten volgens een voorstel voor de herziening van de verordening voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen oplaadcapaciteit uitbreiden naarmate er meer emissievrije auto's worden verkocht.

Bron en meer lezen

EC-voorstel: amending Regulation (EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition, COM(2021) 556 final

Factsheets - Make Transport Greener

Nieuwsbericht van de Commissie, 14 juli 2021: European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions