Herziening EPBD-richtlijn: op weg naar CO2-arme gebouwen

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie heeft haar voorstel voor herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) gepubliceerd op 15 december 2021. Deze herziening zal de renovatie van gebouwen vergemakkelijken en versnellen, waardoor het gebouwenpark in Europa zal worden gemoderniseerd en tegen 2050 (nagenoeg) geen CO2-emissies meer zal uitstoten. 

  • Vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij

  • Slechtst presterende 15% van gebouwenbestand tegen 2030 opgewaardeerd

  • Verplichting energieprestatiecertificaat uitgebreid

  • Introductie van renovatiepaspoort voor gebouwen

  • Geleidelijke afschaffing fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling tegen 2040

Met de herziene EPBD-richtlijn wil de Europese Commissie de regels voor de energieprestatie van gebouwen in overeenstemming brengen met de Europese Green Deal en het gebouwenpark tegen 2050 CO2-vrij maken. Dit voorstel zet de strategie van de renovatiegolf om in concrete wetgevingsmaatregelen.

Nieuwe gebouwen emissievrij tegen 2030

De Commissie stelt voor dat vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij moeten zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Voor nieuwe overheidsgebouwen is dat nog strenger, nl. vanaf 2027 emissievrij.

De lidstaten zouden ook beleidslijnen en maatregelen moeten plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen tegen 2040 volledig uit te bannen.

Renovaties van gebouwenbestand

Voor renovaties stelt de Commissie nieuwe minimumnormen voor energieprestaties op EU-niveau voor. Hierbij moet de slechtst presterende 15% van het gebouwenbestand van elke lidstaat tegen 2027 voor niet-residentiële gebouwen en tegen 2030 voor residentiële gebouwen worden opgewaardeerd van de G-klasse van het energieprestatiecertificaat tot ten minste de F-klasse.

Deze initiële focus op de slechtst presterende gebouwen beantwoordt aan de tweeledige doelstelling om het potentieel voor het koolstofarm maken van de economie te maximaliseren en de energiearmoede te verminderen.

Wat met energieprestatiecertificaten?

Energieprestatiecertificaten zorgen ervoor dat de consument in een enkele oogopslag informatie krijgt over het energieverbruik van een woning. Met de voorgestelde herziening zullen de energieprestatiecertificaten duidelijker worden en betere informatie bevatten.

De verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken, wordt uitgebreid tot gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, gebouwen waarvoor een huurcontract wordt verlengd en alle openbare gebouwen.

Nationale renovatieplannen in NEK-plannen

De nationale plannen voor de renovatie van gebouwen zullen worden geïntegreerd in de nationale energie- en klimaatplannen. Dit zal de vergelijkbaarheid en het volgen van de voortgang waarborgen en een direct verband leggen met het mobiliseren van financiering en het op gang brengen van de nodige hervormingen en investeringen. Deze plannen moeten stappenplannen bevatten om uiterlijk in 2040 geleidelijk een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling, maar ook een traject om het nationale gebouwenbestand tegen 2050 om te vormen tot gebouwen met nulemissie.

Renovatiepaspoort

Verder introduceert de Commissie een 'renovatiepaspoort' voor gebouwen dat eigenaars een instrument aanreikt om hun planning en een stapsgewijze renovatie naar een emissieloos niveau te vergemakkelijken. In het voorstel worden "normen voor de hypotheekportefeuille" omschreven als een mechanisme om kredietverstrekkers ertoe aan te zetten de energieprestaties van hun gebouwenportefeuille te verbeteren en potentiële klanten aan te moedigen hun eigendommen energie-efficiënter te maken.

Definitie diepe renovatie

Het voorstel voorziet ook in een definitie van het begrip "diepe renovatie". Dit maakt het mogelijk om renovatieprojecten die tot aanzienlijke energiebesparingen leiden, gericht aan te pakken door ze te voorzien van grotere financiële stimulansen en maatregelen voor technische bijstand.

Mobiliteit

Daarnaast steunt het voorstel de uitrol van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in woon- en bedrijfsgebouwen en het bevorderen speciale stallingsruimte voor fietsen.

Volgende stappen

Dit voorstel volgt de 'gewone wetgevingsprocedure' en is dus overgemaakt aan het Europees Parlement en de Raad om elk hun standpunt te bepalen en vervolgens tot een compromis akkoord te komen.

Bron en meer lezen

Persbericht van de Europese Commissie, 15 december: European Green Deal: Commission proposes to boost renovation and decarbonisation of buildings

In dit persbericht vin je de linken naar alle aanverwante documenten, hier alvast: