Fit for 55: herziening richtlijn energiebelasting

16 november 2023 - door Liese Dewilde

De richtlijn energiebelasting die van kracht werd in 2003 krijgt een herziening in het kader van het Fit for 55 pakket.

  • De structuur van belastingtarieven zal zich meer focussen op de energie-inhoud en de milieuprestaties van de brandstoffen en elektriciteit.

  • De minimumtarieven zullen elk jaar aangepast worden volgens Eurostat cijfers.

  • Kerosine en zware olie zullen niet langer vrijgesteld zijn van energiebelastingen bij intra-EU reizen.

Lees het volledige voorstel hier.

De huidige richtlijn energiebelasting is in 2003 in werking getreden en bevat structurele regels en minimumaccijnstarieven voor de belasting van energieproducten die worden gebruikt als motorbrandstof en verwarmingsbrandstof, en elektriciteit. Lidstaten zijn vrij om hun eigen tarieven vast te stellen zolang de minimumtarieven gerespecteerd worden. De richtlijn past echter niet in de huidige visie van de EU over energie en klimaat en is dus toe aan een update.

Wat zijn de voornaamste veranderingen van de herziening?

Eerst en vooral introduceert het voorstel een nieuwe structuur van belastingtarieven gebaseerd op basis van de energie-inhoud en milieuprestaties van de brandstoffen en elektriciteit. Ten tweede verbreedt het de belastbare basis door meer producten toe te voegen aan de scope en enkele van de huidige vrijstellingen en verminderde tarieven te schrappen.

De structuur van belastingtarieven is momenteel meestal gebaseerd op het volume. Dat wil de Europese Commissie dus veranderen naar de echte energie-inhoud en de milieuprestaties. Dit moet consumenten en bedrijven helpen om meer groene en klimaatvriendelijke keuzes te maken.

Het nieuwe systeem zal er voor zorgen dat de meest vervuilende brandstoffen het hoogst worden belast. De voorgestelde minimumtarieven zullen aangepast worden volgens de meest recente prijzen en dan jaarlijks aangepast worden volgens Eurostat cijfers. Nu zijn de minimumtarieven al sinds 2003 niet meer aangepast.

Het zal voor lidstaten veel moeilijker worden om voor bepaalde sectoren toch nog tarieven aan te rekenen die onder het minimumtarief liggen. Kerosine en zware olie die door de luchtvaart en scheepvaart worden gebruikt zullen niet langer een vrijstelling krijgen van energiebelasting voor intra-EU reizen. Over een periode van 10 jaar zullen de minimum tarieven in die sectoren gradueel stijgen. Duurzame brandstof in deze sectoren zal wel nog kunnen genieten van een nultarief.

Lees het volledige voorstel hier.

Raadpleeg de Q&A van de Europese Commissie over dit voorstel hier.