Fit for 55: herziening richtlijn hernieuwbare energie

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 14 juli haar fit for 55-pakket voorgesteld. Het omvat een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket houdt ook een voorstel voor herziening van de richtlijn hernieuwbare energie in.

 • 2030-streefcijfer aandeel energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen verhoogt naar 40%.

 • Alle lidstaten dragen bij tot de verwezenlijking van deze doelstelling.

 • Duurzaamheidscriteria voor het gebruik van bio-energie aangescherpt.

 • Specifieke streefcijfers voorgesteld voor het gebruik van hernieuwbare energie in vervoer, verwarming en koeling, gebouwen en de industrie.

In 2018 heeft de EU een streefcijfer van 32% vastgesteld voor het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2030, tegenover ongeveer 20% in 2019. Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie is een aandeel van 40% van onze energie uit hernieuwbare bronnen tegen 2030.

Specifieke streefcijfers voor hernieuwbare energie in belangrijke sectoren

 • Verwarming en koeling: jaarlijkse bindende toename van 1,1 procentpunt hernieuwbare energiebronnen op nationaal niveau

 • Stadsverwarming: indicatief streefcijfer van 2,1 procentpunten hernieuwbare energie en afvalwarmte en -koude en koeling

 • Vervoer: nieuw streefcijfer van 13% broeikasgasintensiteit in vervoer

 • Industrie: nieuw indicatief streefcijfer van 1,1 procentpunt jaarlijkse toename van het gebruik van hernieuwbare energie

 • Gebouwen: nieuw streefcijfer voor een aandeel van ten minste 49% hernieuwbare energie in het energieverbruik

De uitrol van en investeringen in hernieuwbare energie stimuleren

 • Maatregelen om elektrificatie te stimuleren, met inbegrip van een kredietmechanisme voor vervoer

 • Substreefcijfers en certificering voor hernieuwbare waterstof

 • Maatregelen om stroomafnameovereenkomsten voor hernieuwbare energie te vergemakkelijken

 • Versnelde vergunningverlening voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie

 • Bevordering van grensoverschrijdende samenwerking, onder meer via het financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie

Aangescherpte duurzaamheidscriteria bio-energie in overeenstemming met EU-biodiversiteitsstrategie

 • Verbieden dat biomassa voor energieproductie wordt gewonnen uit primaire bossen, veengebieden en wetlands

 • Geen steun voor bosbiomassa in uitsluitend op elektriciteit gerichte installaties vanaf 2026

 • Verbod op nationale financiële stimulansen voor het gebruik van gezaagd of gefineerd stamhout, stronken en wortels voor energieopwekking

 • Alle warmte- en krachtinstallaties op basis van biomassa verplichten tot naleving van minimumdrempels voor broeikasgasreductie

 • De Europese duurzaamheidscriteria toepassen op kleinere warmte- en krachtinstallaties (gelijk aan of groter dan 5MW)

Bron en meer lezen

EC-voorstel voor herziening van de richtlijn hernieuwbare energie,  COM(2021) 557 final

Factsheets

Questions and Answers - Making our energy system fit for our climate targets

Nieuwsbericht van de Commissie, 14 juli 2021: European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions