Home > Milieu >

Chemische stoffen

Om het milieu en de volksgezondheid te beschermen, heeft de Europese Unie wetgeving gecreëerd rond chemische stoffen en pesticiden. Het grootste succes is hierbij de REACH-verordening. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Wegwerpplastic: standpunt van de Raad

Icon NIEUWS Wegwerpplastic: standpunt van de Raad

26 november 2018 - door Ina De Vlieger

De ambassadeurs van de lidstaten verbieden kunststofproducten waarvoor goede alternatieven bestaan. Ook moeten de kunststofproducenten betalen voor het opruimen van het afval.

Lees meer
Weer een stap verder in het pakket circulaire economie

Icon NIEUWS Weer een stap verder in het pakket circulaire economie

21 november 2018 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement heeft de motie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) voor een resolutie betreffende de interface tussen chemicaliën, producten en afval...

Lees meer
Europees Parlement neemt ambitieus standpunt in rond wegwerpplastic

Icon NIEUWS Europees Parlement neemt ambitieus standpunt in rond wegwerpplastic

25 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft met brede meerderheid een ambitieus standpunt ingenomen om de vervuiling van oceanen door wegwerpproducten van kunststof drastisch te verminderen.

Lees meer
Milieucommissie steunt verbod op wegwerpplastic tegen 2021

Icon NIEUWS Milieucommissie steunt verbod op wegwerpplastic tegen 2021

11 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De Milieucommissie steunt en verscherpt de ontwerprichtlijn voor de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. Ze breidt de lijst van te verbieden plastic producten uit....

Lees meer
Parlement stemt voor verbod op micro-plastic in cosmetica tegen 2020

Icon NIEUWS Parlement stemt voor verbod op micro-plastic in cosmetica tegen 2020

18 september 2018 - door Ina De Vlieger

Het voltallig Europees Parlement steunt de plannen van de Europese Commissie (EC) om ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen tegen 2030 herbruikbaar of recycleerbaar zijn. Toch het...

Lees meer
European Week for Waste Reduction 2018

Icon EVENT European Week for Waste Reduction 2018

17 november 2018 09:00–25 november 2018 18:00

We are happy to announce that registrations for the 10th edition of the European Week for Waste Reduction (EWWR) are open from today until 9 November! Between 17 and 25 November 2018, awareness-...

Lees meer
Plastic strategie: milieucommissie pleit voor verbod op zuurstof afbreekbare kunststoffen

Icon NIEUWS Plastic strategie: milieucommissie pleit voor verbod op zuurstof afbreekbare kunststoffen

10 augustus 2018 - door Kelly Digneffe

De milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) keurt het verslag over de EC-mededeling plastic strategie goed. ENVI verwelkomt de EU-strategie voor kunststoffen als een stap voorwaarts in de...

Lees meer
LIFE 2018 Calls for Proposals for Action Grants to finance "Capacity Building projects "

Icon CALL LIFE 2018 Calls for Proposals for Action Grants to finance "Capacity Building projects "

Deadline:

LIFE call voor capacity building projecten

Lees meer
Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

Icon NIEUWS Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Het budget van het LIFE-programma van de EU krijgt in het voorstel van de Commissie bijna 60% meer funding voor de periode 2021-2027.

Lees meer
Plastic Strategie: milieucommissie verwelkomt het ontwerpverslag

Icon NIEUWS Plastic Strategie: milieucommissie verwelkomt het ontwerpverslag

17 mei 2018 - door Kelly Digneffe

De Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement heeft op 16 mei van gedachten gewisseld over het ontwerpverslag van rapporteur Mark Demesmaeker. De meeste leden van het Europees Parlement die...

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Chemische stoffen

Het thema chemische stoffen valt onder milieu. Milieu vormt een gedeelde bevoegdheid tussen de Europese Unie en de EU-lidstaten. Dit wil zeggen dat zowel de EU als de EU- lidstaten juridisch bindende maatregelen mogen nemen, maar lidstaten dit enkel kunnen doen op gebieden waarover de EU zelf haar bevoegdheden niet of niet meer uitoefent.

Het Directoraat-Generaal Milieu (ENV) is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van het Europees beleid op milieugebied. Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij is Karmenu Vella (Malta).

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden het thema milieu in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI).

Tenslotte behandelt de Raad Milieu (ENVI) het milieubeleid van de EU, alsook internationale milieukwesties zoals klimaatverandering.

Chemische stoffen
Volg ons