Europees Parlement roept verlies kunststofpellets halt toe

24 april 2024 - door Paula Verschaeve

Gisteren bepaalden de Europees Parlementsleden hun standpunt over het voorstel voor een verordening gericht op het voorkomen van verliezen van kunststofpellets.

  • De Europese Parlementsleden eisen strengere Europese regels om pelletverlies in de volledige toeleveringsketen tegen te gaan. 

  • Bedrijven die meer dan 1000 ton kunststofpellets per jaar verwerken, worden verwacht een risicobeoordelingsplan op te stellen.

  • Alle opslag- en transportcontainers die kunststofpellets bevatten, moeten gelabeld worden met een specifiek pictogram.

Pelletverlies in de volledige keten tegengaan 

Op dinsdag 24 april 2024 heeft het Europees Parlement zijn voorstellen aangenomen om verliezen van kunststofpellets tegen te gaan. Het standpunt van het Parlement in eerste lezing is met 538 stemmen voor en 32 tegen, bij 31 onthoudingen goedgekeurd. Doel van de verordening is om de vervuiling door microplastics te verminderen en het verlies van kunststofpellets tot nul terug te dringen. 

De onderhandelingspositie van het Europees Parlement weerspiegelt de inhoud van het ontwerpverslag van rapporteur Joao Albuquerque (S&D, Portugal) zoals aangenomen door de leden van de ENVI-commissie

Risicobeoordelingsplannen opstellen 

De nieuwe verordening zou vereisen dat bedrijven die jaarlijks meer dan 1000 ton kunststofpellets verwerken, een risicobeoordelingsplan opstellen. De Europese Parlementsleden willen dat deze eis twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening geldt voor grote bedrijven, drie jaar voor middelgrote bedrijven en vijf jaar voor kleine bedrijven. Risicobeoordelingsplannen moeten ook informatie bevatten over de jaarlijkse hoeveelheid verwerkte kunststofpellets en de chemische samenstelling van de polymeren. 

Labeling van opslag- en transportcontainers 

Het standpunt van het Parlement bepaalt ook dat alle containers voor opslag en vervoer van kunststofpellets, gelabeld moeten worden met een specifiek pictogram. Dat pictogram zou dan informatie bevatten over de gevaren van de pellets en het potentieel om het milieu te schaden. 

Meer weten over het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing? Lees dan het VLEVA-artikel over de stemming in de ENVI-commissie of dit officiële EP-document.

Volgende stappen 

Europees Parlement 

  • Het dossiers over microplastics zal opgevolgd worden door het nieuwe Europees Parlement. 

Raad 

  • Deskundigen binnen de Raad sleutelen nog steeds aan het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie). 

Achtergrond 

De huidige manier waarop met kunststofpellets wordt omgegaan, leidt tot verliezen in alle stadia van de toeleveringsketen. Zodra pellets in het milieu belanden, is het bijna onmogelijk die eruit te halen. Bovendien heeft het verlies van pellets gevolgen voor het milieu, klimaat, de gezondheid van de mens en economie. Daarom stelde de Commissie in oktober 2023 een nieuwe wet voor om het vrijkomen van kunststofpellets (of kunststofkorrels) in het milieu aan te pakken. Het voorstel voor een verordening kadert in het pakket nulvervuiling en moet ervoor zorgen dat alle exploitanten van kunststofpellets de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Op termijn zou dit leiden tot een vermindering van de uitstoot van kunststofpellets met 74%. 

Plan van aanpak 

Om pelletverliezen te voorkomen en zo de vervuiling door microplastics te verminderen, stelt de Commissie voor dat exploitanten in de volgende volgorde handelen: (a) preventie om lekken van pellets te voorkomen, (b) insluiting van verspilde pellets om ervoor te zorgen dat ze het milieu niet verontreinigen en (c) opruimen na een lekkage of verlies.

Bronnen, en meer lezen 

Voorzitterschapgids