Jouw stem in Europa: locaties voor scheepsrecycling

10 april 2024 - door Paula Verschaeve

Heb jij een mening over het initiatief van de Commissie om de EU-lijst met erkende recyclinglocaties voor schepen te herzien?

  • Doel van het initiatief is de EU-lijst van erkende recyclinglocaties te actualiseren. 

  • Lees het initiatief van de Europese Commissie (3 blz.), zie bijlage.  

  • Laat jouw stem horen tot 6 mei 2024!

Recycling van schepen 

De huidige EU-wetgeving focust op de recycling van schepen. Doel van de verordening is het voorkomen, verminderen en beperken van negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu van scheepsrecycling. 

Eigenaren van schepen die onder de vlag van een EU-lidstaat varen, zijn verplicht om hun schip aan het einde van hun levensduur te laten ontmantelen. Maar onder de huidige EU-regels mag recycling van een afgedankt schip alleen plaatsvinden op een scheepswerf die vermeld staat op een Europese lijst. Deze werven bevinden zich zowel in de EU als ook in derde landen en moeten voldoen aan bepaalde gezondheids- en milieunormen. De EU-lijst met erkende scheepswerven wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om werven toe te voegen of te verwijderen. 

Nieuwe recyclinglocaties 

Met dit EC-initiatief wordt de EU-lijst van erkende recyclinglocaties geactualiseerd. Feedback is welkom van 8 april 2024 tot 6 mei 2024. Met de feedback wordt rekening gehouden in het definitieve initiatief!

Bron

Scheepsrecycling - Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen (13e editie)

Attachment(s)