Overbrenging afvalstoffen: ENVI-commissie keurt compromis goed

15 januari 2024 - door Paula Verschaeve

Op 16 november 2023 bereikten de onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement reeds een voorlopig politiek akkoord over de overbrenging van afvalstoffen. Op 11 januari 2024 hebben de leden van de ENVI-commissie ingestemd met dit compromis.

  • Het compromis werd met 81 stemmen voor en 1 stem tegen, zonder onthoudingen, door de ENVI-commissie goedgekeurd.

  • Plastic afval mag volgens het compromis niet langer worden uitgevoerd naar niet-OESO-landen.

  • Naar verwachting zal de tekst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van 5-8 februari 2024.

Goedgekeurd compromis

Met 81 stemmen voor en 1 stem tegen, zonder onthoudingen, heeft de ENVI-commissie het compromis op 11 januari 2024 goedgekeurd. De formele goedkeuring van het dossier ‘herziening van de verordening Overbrenging van Afvalstoffen’ komt zo een stap dichterbij.

Dit compromis moet (a) de uitvoer van afval beperken, (b) illegale overbrenging voorkomen en (c) recycling binnen de EU aanmoedigen. Plastic afval mag niet langer worden uitgevoerd naar niet-OESO-landen. Verder worden alle overbrengingen van afval, bestemd voor verwijdering in een andere EU-land, in het algemeen verboden. 

Achtergrond

De Europese Commissie diende op 17 november 2021 een voorstel in om de EU-wetgeving inzake de Overbrenging van Afvalstoffen te hervormen. Doel van het Commissievoorstel is (a) de transporten van problematisch afval naar buiten de EU terug te dringen, (b) de transportprocedures aan te passen aan de doelen van de circulaire economie en (c) de handhaving te verbeteren. Een voorlopig politiek akkoord tussen het Europese Parlement en de Raad werd bereikt op 16 november 2023.

De tekst van het voorlopige politieke akkoord kan je hier raadplegen.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • Het Europees Parlement moet het akkoord nu nog formeel aannemen tijdens een plenaire vergadering.

  • De stemming staat voorlopig gepland voor de week van 5-8 februari 2024.


Raad

  • Ook de Raad moet het akkoord nog formeel aannemen.

Bronnen en meer lezen