Landbouw en Visserij

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Landbouw en Visserij tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Landbouw en Visserij (Agrifish)

De Raad Landbouw en Visserij (Agrifish) neemt wetgeving aan over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer. Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden van de Raad Landbouw en Visserij tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de Raad Landbouw en Visserij (Agrifish):

 • Voorzitter landbouw: federale regering

 • Woordvoerder* landbouw: Vlaanderen en Wallonië (Waals Gewest) alternerend

 • Voorzitter visserij: Vlaanderen

 • Woordvoerder* visserij: Vlaanderen

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap?

Landbouw

 • Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Herziening van de verordening over schoolprogramma’s (promoten van gezonde primaire producten op school)

 • Herziening van een aantal handelsnormen, namelijk de ‘Breakfast Directives’ (richtlijnen voor producten die gewoonlijk bij het ontbijt worden gegeten) (publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Herziening regelgevend pakket rond de handel van plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

 • Verordening rond koolstoflandbouw

 • Herziening van de marketingstandaarden

 • Herziening promotiebeleid voor landbouw- en visserijproducten (in lijn brengen met de Boer-tot-Bordstrategie)

 • Verordening kwaliteitssystemen

 • Regelgeving rond de omzetting in een informatienet inzake de duurzaamheid van landbouwbedrijven (FSDN)

 • De regelgeving rond biologisch huisdiervoeder

 • Verordening over het duurzaam gebruik van pesticiden (agenda: Europese Commissie trekt voorstel in)

 • Regelgevend kader voor duurzame voedselsystemen

Visserij

 • Verderzetting onderhandelingen rond TAC (TAC = totaal toegestane vangsten) en quota’s met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen

 • Opvolging van het Gespecialiseerd Visserijcomité met het VK (incl. voorafgaande werkgroepen en technische overlegmomenten)

 • Externe onderhandelingen met derde landen (VK, Noorwegen, Marokko, Mauritanië, Senegal…)

 • Omzetting van beheersmaatregelen die overeengekomen zijn in regionale visserijbeheersorganisaties in EU-wetgeving

Meer weten over de stand van zaken van een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap volgende inhoudelijke krachtlijnen:

 1. Naar een Europees voedselbeleid

 2. Verduurzaming landbouw en visserij

 3. Innovatie

Lees meer over deze krachtlijnen in het Vlaams projectplan (pagina 80-83).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Landbouw en Visserij zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Ministeriële conferentie Dierenwelzijn - 24 januari (Brussel)

 • Symposium Dierenwelzijn - 29 januari (Brussel)

 • Symposium over de toekomst van Landbouw - 1 februari (Gent)

 • Conferentie 'Drafting CAP Strategic Plans: Challenges and Opportunities' - 23 februari (Gent)

 • Open Voedingsconferentie - 11-13 maart (Leuven)

 • Informele bijeenkomst ministers van Visserij - 24-25 maart (Brugge en kust) - zie pagina Raad

 • Informele bijeenkomst ministers van Landbouw - 7-9 april (Hasselt, Genk) - zie pagina Raad

 • Circulaire economie conferentie - 17 april (Brussel)

 • Gezondere voeding binnen ieders bereik: inspanningen versnellen en strategische partnerschappen voor duurzame ontwikkeling inzetten - 17 april (Gent)

 • Symposium: ervaringen en perspectieven over systemen voor voedingswaarde-etikettering op verpakkingen - 25 april (Brussel)

 • Bijeenkomst hoofden betaalorganen - 15-17 mei (Antwerpen)

 • Innovatie voor een transformatie naar een duurzaam voedselsysteem - 23 mei (Brussel)

 • Conferentie van directeuren van de Strategische Plannen van het GLB - 10-12 juni (Namen)

 • DG- en attachévergadering - 12-14 juni (Gent en Oostende)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Evenement

European Ocean Days

4 maart 2024 - 8 maart 2024

De Europese Commissie organiseert van 4 tot 8 maart 2024 de ‘European Ocean Days’.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Open Food Conferentie

11 maart 2024 - 13 maart 2024

Open Food Conferentie: sluit je aan voor een open dialoog over de toekomst van ons voedselsysteem

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

De toekomst van de Europese onderzoeksruimte

De Europese Commissie heeft haar plannen voor de nieuwe Europese onderzoeksruimte (ERA) bekendgemaakt.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Beperkingen op import landbouwproducten

Onderhandelingen over een rem op de invoer van Oekraïense landbouwproducten en importtarieven op Russisch graan lopen voort.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Verlenging EU-handelsafspraak met Oekraïne

Deal! De Raad en het Europees Parlement bereiken een voorlopig akkoord over de verlenging van de tijdelijke handelsmaatregelen voor Oekraïne.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Wat domineerde de Raad Landbouw en Visserij?

Op maandag 27 mei zaten de Europese Landbouwministers opnieuw rond de tafel. Welke EU-topics kwamen aan bod en welke EU-wetgeving kreeg groen licht?

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Landbouw en Visserij