Home >

Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het parlementair comité voor juridische zaken boog zich op 22 maart over de voorgestelde amendementen van het IMCO comité op het voorstel over contractregels voor de online verkoop van goederen....

Lees meer
Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

Icon NIEUWS Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Op 22 maart werd er druk gediscussieerd bij het IMCO en JURI parlementair comité over het voorstel rond contracten voor digitale inhoud. Over enkele zaken geraken de MEP's het maar niet eens....

Lees meer
Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

Icon NIEUWS Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Parlementaire comité's IMCO (interne markt en consumentenbescherming) en JURI (juridische zaken) werken samen aan een rapport over het voorstel van de Europese Commissie omtrent digitale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementaire comités IMCO en JURI dienden samen 346 amendementen in op het ontwerprapport van Pascal Arimont. De meeste amendementen willen materiële goederen die digitale inhoud bevatten...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor de richtlijn over de levering van digitale inhoud roept enkele vragen op omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Tijdens de opmaak van het voorstel heeft de Europese...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De eerste resultaten over de evaluatie van de “Garantierichtlijn” werden door de Commissie toegelicht in het IMCO-comité van het Europees Parlement. Op deze manier kan daarmee rekening gehouden...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementsleden gingen bij de bespreking van het werkdocument van rapporteur Arimont (EVP) dieper in op:
Het niveau van harmonisatie: de rapporteur opteert voor een maximale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteur Pascal Arimont (EVP) diende op 7 juli zijn werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument is op 14 juli door de Parlementaire Commissie IMCO besproken.
In het...

Lees meer
Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteurs Evelyne Gebhardt (S&D) en Axel Voss (EPP) dienden op 23 juni hun werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument zal op 13 en 14 juli door de Parlementaire...

Lees meer
Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

Icon NIEUWS Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissies IMCO en JURI van het Europees Parlement hielden op 24 mei een hoorzitting gewijd aan...

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer

Economisch beleid

Het economische beleid van de Europese Unie is erg breed en enorm veel actoren zijn hierin actief. Snuister door onze verschillende subthema's om meer specifieke informatie en contactpersonen te vinden.

Economisch beleid
Volg ons