Europees Parlement keurt voorstel goed voor nieuwe eigen middelen voor het EU budget

10 november 2023 - door Kelly Digneffe

Het Europees Parlement keurde het voorstel, dat amendementen bevat op het voorstel van de Europese Commissie, met een grote meerderheid goed. Onder de nieuwe middelen vallen bijvoorbeeld inkomsten uit het emissiehandelssysteem en het CBAM (koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens) en inkomsten uit bedrijfswinsten.

Europees Parlement roept Raad om op snel een akkoord te vinden 

De inkomsten worden op 45 miljard euro per geschat hetgeen de kost van het NextGenerationEU fonds kan financieren. Alle ogen zijn gericht op het Spaanse en Belgische voorzitterschap om het voorstel door de Raad te loodsen.

Volgende stap: unanimiteit bereiken in de Raad.

Meer info: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231106IPR09027/meps…