Europese Commissie introduceert AI Pact

22 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de voorbereidingen en de implementatie van de Verordening Kunstmatige Intelligentie dankzij het AI Pact

  • Het AI Pact moedigt industriële spelers aan om de bepalingen van de verordening eerder dan gepland te implementeren, vroegtijdige naleving te bevorderen en betrouwbare ontwikkeling en gebruik van kunstmatige intelligentie te stimuleren.

  • Ondertekening van het AI Pact gebeurt op vrijwillige basis.

  • Het pact geeft deelnemers de mogelijkheid om hun oplossingen te testen en te delen met de bredere gemeenschap, waardoor ze als early adopter en als rolmodel kunnen fungeren.

Wat zijn de voordelen van het pact voor de deelnemers?

De Commissie zal met de deelnemers samenwerken en hen ondersteunen bij:

  • Samen inzichten ontwikkelen over de doelen van de Verordening Kunstmatige Intelligentie.

  • Concrete stappen zetten om de toekomstige uitvoering van de verordening te begrijpen, aan te passen en voor te bereiden, zoals ontwikkeling van interne processen, voorbereiding van personeel en beoordeling van AI-systemen.

  • Kennis delen en de zichtbaarheid en geloofwaardigheid vergroten van de ingestelde waarborgen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie.

  • Extra vertrouwen opbouwen in AI-technologieën door gezamenlijke inspanningen.

Meer informatie ?

Op deze webpagina kan je meer informatie terugvinden om deel uit te maken van het AI Pact.