Overeenkomst Raad en Parlement efficiëntere digitale overheidsdiensten in de EU

14 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

Om een netwerk van onderling verbonden digitale overheidsdiensten tot stand te brengen en de digitale transformatie van de Europese overheidssector te versnellen, hebben het voorzitterschap van de Raad van de EU en de onderhandelaars van het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de voorgestelde verordening betreffende maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de EU (Verordening Interoperabel Europa - Interoperable Europe act).

  • De Raad van de EU en het Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord

  • De Europese medewetgevers hebben verschillende delen van het voorstel van de Europese Commissie gewijzigd

  • De Raadsgroep Telecommunicatie en Informatiemaatschappij op 17 november 2023 bijeenkomen om geïnformeerd te worden over de resultaten van de onderhandelingen.

Belangrijkste doelstellingen van de verordening

De verordening heeft tot doel een nieuw samenwerkingskader op te zetten voor overheden van de EU om de naadloze levering van overheidsdiensten over de grenzen heen te garanderen, en te voorzien in ondersteunende maatregelen om innovatie te bevorderen en vaardigheden en kennisuitwisseling te verbeteren.

De nieuwe verordening zal een interoperabiliteitsbeheerstructuur opzetten met het oog op het creëren van een ecosysteem van gedeelde interoperabiliteitsoplossingen voor de publieke sector in de EU. Op die manier kunnen overheidsdiensten in de EU bijdragen tot dergelijke oplossingen en ze hergebruiken, samen innoveren en meerwaarde creëren.

Belangrijkste elementen uit het voorstel van de Commissie

De voorlopige overeenkomst handhaaft de algemene strekking van het Commissievoorstel, namelijk wat betreft:

  • regels die zorgen voor een gestructureerde EU-samenwerking waarbij overheidsdiensten samengebracht worden in het kader van projecten die gezamenlijk eigendom zijn van lidstaten, regio's en steden

  • een meerlagig bestuurskader dat wordt aangestuurd door de "Interoperable Europe Board"

  • het delen en hergebruiken van interoperabiliteitsoplossingen, aangestuurd door een one-stop-shop voor oplossingen en communautaire samenwerking ("Interoperable Europe portal") en ondersteund door maatregelen om innovatie te bevorderen en vaardigheden en kennisuitwisseling te verbeteren

Amendementen van de Europese medewetgevers

De medewetgevers hebben verschillende delen van het voorstel van de Commissie gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een duidelijker omschrijving van het toepassingsgebied van de voorgestelde wetgeving, met inbegrip van het concept en de definitie van "trans-Europese digitale overheidsdiensten"

  • verduidelijkingen betreffende de doelstellingen en de voorwaarden van de verplichte interoperabiliteitsbeoordeling met het oog op de naleving van het evenredigheidsbeginsel om overbelasting van nationale en lokale overheden te voorkomen

  • samenhang met de bepalingen van de Verordening Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence Act) en de Verordening Gegevensbescherming (GDPR), wat betreft de oprichting van en deelname aan testomgevingen regelgevende interoperabiliteit

  • een sterkere rol voor de Interoperable Europe Board, die de kern vormt van de nieuwe governancestructuur die door de verordening is opgezet

Meer informatie ?

Meer informatie en gedetailleerde achtergronddocumenten kunnen hier teruggevonden worden.