EU-actieplan voor windenergie

25 oktober 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie gepresenteerde een actieplan om de Europese windenergiesector te ondersteunen. Het plan bevat onmiddellijke acties die de Commissie, de lidstaten en de sector samen moeten ondernemen.

Het doel van het plan is de geïnstalleerde windcapaciteit aanzienlijk te verhogen en zo bij te dragen tot het bereiken van de doelstelling van een aandeel van ten minste 42,5% hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van de EU in 2030.

Uitdagingen Europese windenergiesector

De Europese windenergiesector staat voor veel uitdagingen, zoals een ontoereikende en onzekere vraag, trage en complexe vergunningsprocedures, gebrek aan toegang tot grondstoffen, hoge inflatie en grondstofprijzen, ongunstige nationale aanbestedingen, gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en toenemende druk van internationale concurrenten.

Deze uitdagingen vragen onmiddellijke maatregelen die de Commissie, de lidstaten en de sector gezamenlijk moeten nemen voortbouwend op bestaand beleid en bestaande wetgeving.

Zes hoofdgebieden

Als antwoord op deze uitdagingen is het plan gestructureerd rond zes hoofdgebieden:

  1. Snellere uitrol door meer voorspelbaarheid en snellere vergunningverlening

  2. Betere opzet van veilingen

  3. Toegang tot financiering

  4. Een eerlijke en concurrerende internationale omgeving

  5. Vaardigheden

  6. Samenwerking tussen de Commissie, lidstaten en de industrie voor betere randvoorwaarden voor de Europese windenergiesector om concurrerend te blijven.

Het actieplan voor windenergie in Europa is uitgebracht samen met een mededeling over de inzet van offshore windenergie, gebaseerd op de strategie voor offshore hernieuwbare energie van 2020.

Bron en meer lezen