Financieel beleid

De economische en monetaire unie verbindt de economieën van de EU met elkaar door een gecoördineerd economisch en begrotingsbeleid, dezelfde regels voor banken en financiële dienstverlening, een gemeenschappelijk monetair beleid en een gemeenschappelijke munt, de euro. Het kader voor economisch bestuur van de Europese Unie is gericht op het monitoren, voorkomen en corrigeren van problematische economische trends die nationale economieën kunnen verzwakken of andere EU-landen negatief kunnen beïnvloeden.

De EU heeft daarnaast zelf een jaarlijkse begroting en een langetermijnbegroting, namelijk het meerjarig financieel kader (MFK).

Nieuws

Europees Parlement stemt voor Due Diligence

Het Europees Parlement stemde op 24 april plenair in met de richtlijn inzake een passende zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen en hun waardeketen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Blog

100 dagen voor de Europese verkiezingen

Binnen exact 100 dagen gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hoeveel Parlementsleden zijn er? Hoe worden de voorzitters aangesteld?

Tina Rubbrecht

Communicatiemanager & Liaisonofficer Cultuur

Nieuws

Voorlopig politiek akkoord: Economic Governance review

Op 10 februari werd een voorlopig akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over de herziening van het economisch bestuur.

Florence De Vlam

Liaisonofficer - Financieel beleid, Transport & Regionaal beleid

Nieuws

Sectorspecifieke duurzaamheidsrapportage uitgesteld

De richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven (CSRD) wordt gedeeltelijk gewijzigd. 2 jaar uitstel voor sectorspecifieke standaarden.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Voorzitterschapsgids

Algemene Zaken

Volg hier de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken (RAZ) tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Voorzitterschapsgids

Financiële Zaken

Volg de werkzaamheden van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) tijdens het Belgisch Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Overeenkomst over MFK nog niet meteen in zicht 

In de aanloop naar de Europese top op 14 en 15 december lopen er nu volop besprekingen binnen de Raad om tot een akkoord te komen over een tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027.

Kelly Digneffe

Operationeel & accountmanager

Financieel beleid