Europese Raad bespreekt herziening MFK '21-'27

27 oktober 2023 - door Kelly Digneffe

Op de Europese Raad van 26 oktober bespraken de Europese regeringsleiders voor het eerst de herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. 
Het is de ambitie om tegen het einde van het jaar een akkoord te vinden over de voorstellen van de Europese Commissie.

De regeringsleiders zijn het echter oneens over de financiering van het MFK, de verdeling ervan over de fondsen en de mogelijkheid tot eigen inkomsten.

Afgelopen zomer vroeg de Europese Commissie om een bijkomstige financiering van 65,8 miljard van het MFK voor:

  • de ondersteuning van Oekraïne

  • migratie

  • Next generation EU

De lidstaten zijn het er, zeker wat Oekraïne betreft, over eens dat er nood is aan extra financiering voor de drie doelstellingen. Over waar die extra financiering vandaan moet komen, zijn ze het echter niet eens. Lidstaten kijken daarvoor eerder naar de Europese Commissie om prioriteiten te stellen in hun uitgaven en het gewenste bedrag bij zichzelf of bij andere fondsen (optimalisering) te zoeken.

Bron: Bulletin Quotidien

Meer info: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/27/euro…