Parlement legt standpunt Dataverordening vast na eerste lezing

09 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

Op 9 november 2023 heeft het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing over het voorstel voor een Dataverordening (Data Act) vastgesteld.

  • De Europarlementsleden en de lidstaten hebben al overeenstemming bereikt over de Dataverordening

  • Deze verordening heeft als doel innovatie te stimuleren door barrières voor toegang tot data weg te nemen

  • De Dataverordening moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad van de EU om aangenomen te worden

De Dataverordening stelt regels vast voor het delen van gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van verbonden producten of gerelateerde diensten (bv. het internet van de dingen) en geeft gebruikers toegang tot de gegevens die ze genereren. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie, waarvoor enorme hoeveelheden gegevens nodig zijn voor het trainen van algoritmen. De verordening is ook bedoeld om service na verkoop en reparaties van aangesloten apparaten goedkoper te maken. De verordening bepaalt dat in uitzonderlijke omstandigheden of noodsituaties, zoals overstromingen en bosbranden, overheidsinstanties toegang zullen kunnen krijgen tot gegevens van de private sector en deze kunnen gebruiken.

Bescherming van bedrijfsgeheimen en voorkomen van onwettige gegevensoverdracht

Europarlementsleden werden het eens over een duidelijke definitie van bedrijfsgeheimen en houders van bedrijfsgeheimen om onwettige gegevensoverdracht en het lekken van gegevens naar landen met zwakkere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te voorkomen. Ze willen ook voorkomen dat concurrenten op een bepaald gebied toegang tot gegevens kunnen gebruiken om diensten of apparaten van hun rivalen te reverse-engineeren. De nieuwe verordening maakt het mogelijk om te wisselen tussen cloud service providers - bedrijven die netwerkdiensten, infrastructuur of zakelijke toepassingen in de cloud aanbieden - en introduceert waarborgen tegen onwettige internationale gegevensoverdracht door deze bedrijven. Europarlementsleden verzekerden dat de Dataverordening betekent dat afnemers van clouddiensten de macht krijgen om te onderhandelen over contracten en te voorkomen dat ze "vastzitten" aan een bepaalde aanbieder.

Meer informatie ?

De tekst van de Dataverordening en het persbericht.