Home >

Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Versterking nationale mededingingsautoriteiten goedgekeurd door EU-instellingen

Icon NIEUWS Versterking nationale mededingingsautoriteiten goedgekeurd door EU-instellingen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie het ‘Compliance Package’. Dit pakket maatregelen moest ervoor zorgen dat de bestaande EU-regels rond de interne markt ook effectief worden...

Lees meer
InvestEU-programma moet investeringen in EU doen stijgen

Icon NIEUWS InvestEU-programma moet investeringen in EU doen stijgen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het volgende voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 is het InvestEU-programma. Met dit programma wordt de EU-begrotingsfinanciering in de vorm van leningen en garanties onder...

Lees meer
‘New Deal’ voor consumenten in nasleep van ‘Dieselgate’

Icon NIEUWS ‘New Deal’ voor consumenten in nasleep van ‘Dieselgate’

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Op 11 april 2018 presenteerde de Europese Commissie een ‘New Deal’ voor consumenten. Dit pakket moet ervoor zorgen dat de Europese wetgeving rond consumentenbescherming gemoderniseerd wordt.

Lees meer
MFK: Nieuw programma voor de interne markt moet Europeanen mondiger maken

Icon NIEUWS MFK: Nieuw programma voor de interne markt moet Europeanen mondiger maken

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie stelt een nieuw programma voor de eengemaakte markt dat consumenten mondiger moet maken en beter beschermen.

Lees meer
Akkoord tussen instellingen rond Single Digital Gateway

Icon NIEUWS Akkoord tussen instellingen rond Single Digital Gateway

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Parlement en de Raad zijn tot een compromis gekomen over de Single Digital Gateway. Een werkgroep met juristen en linguisten buigen zich nu nog over de details.

Lees meer
Kmo’s komen op de eerste plaats bij Oostenrijks voorzitterschap

Icon NIEUWS Kmo’s komen op de eerste plaats bij Oostenrijks voorzitterschap

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Oostenrijk heeft haar actieplan voor hun voorzitterschap gepresenteerd en wil het ‘Think Small First’-principe overal toepassen.

Lees meer
Hoe ziet het IMCO-comité het voorstel over de handhaving van regels rond productveiligheid?

Icon NIEUWS Hoe ziet het IMCO-comité het voorstel over de handhaving van regels rond productveiligheid?

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het goederenpakket moet de kloof tussen de productregels die op papier staan en de kwaliteit van goederen verkleinen. Het IMCO-comité heeft enkele amendementen klaar.

Lees meer
Europese Commissie dreigt ermee 4 btw quick fixes in te trekken

Icon NIEUWS Europese Commissie dreigt ermee 4 btw quick fixes in te trekken

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Commissaris Pierre Moscovici is er niet mee opgezet dat Frankrijk en Italië een vijfde quick fix willen toevoegen aan zijn voorstel.
De Commissaris liet op 11 juli het ECON comité in het...

Lees meer
Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

Icon NIEUWS Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteur Roberts Zile heeft zijn ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd. Wat staat erin?
Als onderdeel van het ...

Lees meer
Parlement bespreekt gebruik van digitale tools om bedrijven op te richten

Icon NIEUWS Parlement bespreekt gebruik van digitale tools om bedrijven op te richten

21 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) publiceerde een voorlopige versie van het rapport over het voorstel van de richtlijn m.b.t. het gebruik van digitale tools. Ze...

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer

Economisch beleid

Het economische beleid van de Europese Unie is erg breed en enorm veel actoren zijn hierin actief. Snuister door onze verschillende subthema's om meer specifieke informatie en contactpersonen te vinden.

Economisch beleid
Volg ons