Europese Commissie presenteert nieuw voorstel microplastics

17 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

Op 16 oktober stelde de Europese Commissie haar plan voor om milieuvervuiling door microplastics  aan te pakken. Dit verordeningsvoorstel is meteen het eerste wapenfeit van de kersverse Green Deal en Klimaatactie Commissarissen Sefcovic en Hoekstra. Je leest er meer over in dit artikel.

  • Wil de impact van microplastics op milieu met 74% laten dalen.

  • Nieuwe regels voor alle Europese actoren in de toeleveringsketen van plastic pallets met oog voor bedrijfsgrootte.

  • Focus op harmonisatie, beste omgangspraktijken, verplichte certificering en aangepaste maatregelen voor KMO's.

Het verordeningsvoorstel kadert in het pakket Nulvervuiling en focust op de specifieke vervuiling van microplastics in de aanwezigheid van plastic pellets. Elk jaar komen er tussen 52 000 tot 184 000 ton pellets in het milieu terecht door verkeerd gebruik ervan in de hele productie keten.

Het nieuwe voorstel heeft als ultieme doel om de nodige voorkomende maatregelen te laten treffen door alle actoren die pellets gebruiken in de EU. Hierdoor zou de pelletvervuiling met 74% dalen en zo leiden tot propere ecosystemen, plasticvrije rivieren en oceanen.

Volgens een vooropgesteld plan

Om tot deze ambitieuze vermindering te komen, stelt de Europese Commissie voor dat Europese bedrijven een vooropgesteld plan van aanpak volgen.

Ten eerste staat het voorkomen van de verspilling van pellets centraal.

Ten tweede moeten bedrijven verspilde pellets zo goed mogelijk inperken en tegenhouden zodat deze niet in het milieu terechtkomen.

Ten slotte moeten ze bij een eventueel lek of vervuiling alle mogelijke middelen gebruiken om de vervuiling op te ruimen.

Nieuwe maatregelen voor alle actoren

De bovenstaande voorwaarden gaan gepaard met de volgende vier maatregelen.

Om verliezen te kunnen inschatten is een eengemaakte methodologie van uitermate belang. Duidelijke en eengemaakte meetmethodes leiden volgens de Commissie tot een betere sensibilisering en gewaarwording van de milieu-impact van microplastics.

Afhankelijk van de grootte van een bedrijf of vervoersmiddel moeten de verschillende actoren voldoen aan bepaalde beste omgangspraktijken.

Daarnaast stelt Europa een verplichte certificering of een zelfverklaarde conformiteitsverklaring voor, opnieuw afhankelijk van de schaal van het bedrijf of vervoersmiddel. Om de nationale autoriteiten te helpen bij het controleren hiervan, zullen erg grote exploitanten een certificaat moeten voorleggen dat is afgegeven door een onafhankelijke derde partij. Kleine bedrijven mogen op hun beurt zelf een verklaring van naleving voorzien.

Ten slotte houdt de Commissie ook rekening met KMO's waarop de regelgeving minder streng van toepassing zal zijn. Aangezien een zeer groot aandeel van KMO's deel uitmaakt van de toeleveringsketen van pellets, wil Europa met lichtere vereisten over de boeg komen.

Volgende stappen

Dit Commissievoorstel past samen bij het in september door de Commissie voorgestelde verordening om de opzettelijke toevoeging van microplastics aan producten tegen te gaan. Deze inwerkingtreding verliep via een verstrenging van de huidig geldende REACH-wetgeving.

Nu het Commissie haar voorstel rond microplastics in pellets heeft voorgesteld, is het aan het Europees Parlement en de Raad om in de komende maanden dit dossier te bespreken en hierover een officieel standpunt in te nemen.

Het officiële voorstel met bijlagen kan je terugvinden via deze link.

Lees hier meer uitleg op een Q&A-pagina van de Commissie.

Meer info kan je ook altijd terugvinden in het persbericht.